Jak Praha zvládla letošní povodeň a jak se vyrovná s jejími následky?

5. červen 2013

Průběh letošních povodní ve středečním vydání Třináctky hodnotil náměstek primátora hlavního města Prahy a radní pro infrastrukturu Pavel Richter (TOP09). Jak reagoval na výtky, že protipovodňové zábrany se začaly stavět pozdě nebo proč pražská ZOO nebyla po povodni před 11 lety zahrnuta do protipovodňových opatření? Nejenom to se dozvíte v následujícím rozhovoru, který vedla moderátorka Štěpánka Duchková.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, já už jsem to prozradila, náměstek primátora, radní pro infrastrukturu Pavel Richter. Dobrý den.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, prosím, začněme rovnou MHD. Tak, dnes se tedy rozjelo několik stanic metra, některé autobusy také. Jaké jsou teď další kroky k obnově MHD?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Další kroky budou záležet na tom, jak se bude dařit snižovat hladinu vody. Takže v okamžiku, kdy dosáhneme 2 tisíc kubíků za sekundu průtoku v Praze ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď je to kolik aktuálně?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Teď je 2 tisíce 400. Takže v okamžiku, kdy se dostaneme pod 2 tisíce a bude dobrá prognóza, že nehrozí někde nějaké další srážky, tak bude možné obnovit provoz metra, to znamená ale obnovit jeho provoz tak, že bude jezdit po celé délce trati, nicméně na těch nejníže položených stanicích bude jenom projíždět.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou které ty nejníže položené?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Je jich 8, jsou to, tak je to určitě Florenc, Vltavská, Nádraží Holešovice ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Logicky ty kolem Vltavy ...

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ty, ty kolem Vltavy, na béčku potom také další.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A říkáte, že tedy budou jenom projíždět. A jak dlouho?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Do té doby než, než to bude bezpečné podle povodňového plánu myslím, že je, že tam je 1500 kubíků další hranice. Ale to si nejsem jistej. Jo. Což, což znamená, že, heleďte, já bych poprosil všechny. Ta, v tuhle tu chvíli relativní bezpečnost, kterou všichni cítíme a připadá nám, připadá nám, že to nevypadá nijak dramaticky, tak závisí skutečně na nějakých 8 centimetrech hliníku, kterýho je tady v tuto chvíli postaveno 6 tisíc metrů hliníkových stěn, který tedy ne všechny jsou zatopené, ne všechny drží tu vodu. Ale určitě jsou to tisíce metrů. Zhruba osmicentimetrových hliníkových stěn, který tedy brání té vodě proniknutí do Prahy. Takže to riziko jako, nemysleme si, že máme vyhráno. V tuto chvíli je všechno v pohodě a je to bezpečné. Nicméně nedej bože, aby se stala nějaká, nějaká havárie. Protože je to jenom železo, je to jenom materiál.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, máte zcela určitě pravdu, ale musím říct, že i já už si říkám, /výpadek signálu/ a že už se nemůže nic stát. Ale ono je to asi, člověk se utěšuje, ale měl by zůstat na pozoru. Já jen řeknu naše telefonní čísla 604 31 13 13 nebo 221 553 926. Máme tady pana náměstka primátora Pavla Richtera, volejte, ptejte se. Já tady, když jste teďka narazil na ty hliníkové zábrany, na ty zdi, vy jste byl při protipovodňových cvičeních, například bylo velké v srpnu 2012. My jsme mohli v televizi vidět i slyšet kritiku na to, že se ty zdi dělaly pomalu, že jim nešly těm lidem, těm technikům. I je dokonce, to jsem já viděla v televizi, že byli velmi bezradní a že jim to tam nezapadalo, že to trvalo a že nešly mu zašroubovat šrouby. Vypadalo to, musím říct, až komicky. Vzal jste si z tohoto něco? Že jste kritizováni za to, že se ty hliníkové zdi stavěly s takovými obtížemi? Že to těm lidem některým nešlo? Že si nevěděli rady?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, prosím vás, mně je z toho smutno, z toho, co zde slyším. Ty lidi zaslouží ohromný obdiv, jakým způsobem se vypořádali s tou situací. V jakém čase. Je to zhruba poloviční čas než bylo plánováno, tak zhruba za poloviční čas byla postavena ochrana v Praze proti stoleté vodě, které jsme teda nedosáhli, jsme někde těsně pod padesátiletou, nicméně ta ochrana, myslím si, že to není žádné přehnané opatření, to, které tu je, jestli skutečně někdo má ten dojem a mrzí mě, že jsou takoví, který toto říkají a vůbec se mi o tom nechce přemejšlet. Je mi z nich smutno.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste tedy spokojen s tím, jak byly ty hliníkové stěny stavěny? Jste s tím spokojen s tím postupem těch prací?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ano, jsem s tím spokojen, prosím vás, je jasný, že u takovéto krizové situace, u takovéto akce jasně, že jsou rezervy. Zcela jistě. Budeme vyhodnocovat, máme ovšem záznamy, budeme hledat, co se dá zlepšit, kde jaké ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Připouštíte, že tedy ...

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Jistě, připouštíme, samozřejmě. Jsou problémy, jsou problémy například, například s tím, jako připouštím, že, protože přijeli nám pomáhat vojáci a dobrovolní hasiči, připouštím, že ne každý z nich se účastnil některého z těchto cvičení, takže nemohl vědět například, kterým klíčem kde a jak se má co dotahovat. Ale myslím si, že se s tím vypořádali náramně, myslím si, že všechno postavili potom výrazně rychleji než se na těch cvičeních plánuje. Takže ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak hodnotíte, jak hodnotíte tu kritiku, která zaznívá ze všech stran, že byly ty protipovodňové zábrany stavěny pozdě? A to opět, jak jsme mohli vidět v televizi, hasiči do půl pasu ve vodě a stavěli hliníkové zábrany. Jste kritizováni ...

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Prosím, moment, moment, moment, to se musím ohradit, nikde žádný hasič nestavěl do půl pasu ve vodě. Tento, ta už byla postavená. Jestli jsou to ty záběry z Kampy, pravděpodobně, tak ta stěna už stála hodiny v tu dobu, kdy se točily tyto záběry. Pouze netěsnila. Dělaly se opatření k dotěsnění této stěny. Takže ano, byl hasič po půl pasu ve vodě, nicméně ta stěna stála, jenom protékala. A abychom nemuseli čerpat tu vodu, tak pod poměrně velkým rizikem a skláním se před tím člověkem, který byl ochotný toto udělat, se dotěsňovaly tyto stěny. Takže prosím, jestli fakt někdo hraje tyhle ty hry, proč to dělá? Jako ať si opatří informace, připadá mi to fakt lidsky nízký. Moc. A mrzí mě to, že s těmito lidmi se pravděpodobně asi potkávám, protože pravděpodobně jestli je pravda, já nemám čas ty média sledovat, ale podívám se, kteří z kolegů toto říkají a budu se snažit s nima nějak spojit a vysvětlit si, co tím myslí, proč to dělají.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Další kritika, že se začalo stavět pozdě. Že se mělo začít stavět už ze soboty na neděli, o půlnoci a začalo se až v 9 ráno. Na místech, kde už voda pronikala. A teď myslím konkrétně Radotín. Z Radotína si stěžují.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Postupovali jsme přesně podle povodňového plánu. V ten okamžik, kdy bylo dosaženo hodnoty, kterou předepisuje povodňový plán pro ten který úkon, v ten okamžik se dalo, dal pokyn a zahájilo se tato činnost.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, prosím, vemte si sluchátka, měli bychom mít telefonát. Dobrý den, tady je pořad Třináctka Štěpánka Duchková.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Pavel. Především bych chtěl říct, kdybysme jako v Praze měli s hlubokou úctou děkovat všem hasičům, který přijeli z venkova, protože podle mě ti právě vytrhli ten strašně dlouhej čas, že se to postavilo takhle rychle. Protože jako nebejt jich, tak asi by to bylo v tý Praze podstatně dražší. Ale já mám takový dva skromný, jednu připomínku, dejte těm hasičům pořádný klíče, aby to tam nešťourali těma klíčkama, co tam mají. Protože jsou překřehlý ruce, mokrý, tak prostě nemají city, prostě chce to kolovrátky, nebo když tak i akumulační vrtačky a prostě pořádný vercajk, aby ti kluci to tam, to nevypadalo. A další poslední otázka je, co jsem slyšel, protipovodňový zábrany jsou uskladněný údajně asi 40 nebo 50 kilometrů od Prahy, kdesi za Benátkama nad Jizerou v nějaký zapadlý vesničce, odkud se velmi špatně vyjíždí, protože jsou tam úzký, úzký ulice. A silnice. Tak jestli tohle je pravda a jestli by nestálo za to opravdu, aby tady to vybavení, který je potom potřeba velmi rychle navozit, nestálo, nebylo uskladněný někde v Praze a tak dále. Protože myslím si, že, že to potom tomu povodňovýmu plánu, jen taková poznámka, v plánu je něco hezkýho, ale akutní situace úplně něco jinýho, protože tam se má reagovat ne podle plánu, ale podle toho, jak ta voda teče. A nám dokázala voda, že rychlejší než to plánování.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Moc vám děkujeme za dotaz, díky, hezký den. Pane náměstku, tak já začnu tím, tou spodní částí toho dotazu, a to jsou ty Benátky nad Jizerou. Jsou opravdu ty hliníkové prvky uskladněny v Benátkách nad Jizerou?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, tak to vidíte, to vůbec není žádná pravda. Veškeré, ne veškeré, dominantní část zábran je uskladněna v našem areálu v Dubči, což je hlavní město Praha. To je katastrální území ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Praha 10.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
... hlavního města Prahy. Takže nevím, kdo tady zase pouští takovéto naprosto nesmyslné informace. Druhá část zábran je uskladněná v areálu na Zbraslavi. Je to ta část pro Zbraslav a Radotín.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A potom pán říkal, že by se měl dát těm hasičům dobrý vercajk.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
S tím souhlasím. S tím souhlasím, určitě v tomto rezervy jsou. Musím říct že, že by bylo asi lepší radši toho nářadí tam mít čtyřikrát tolik než to, že občas si tam museli někde půjčovat a někde se čekalo nějakou chvilku, než to nářadí přenesli z jedné, z jednoho úseku na druhý. To je určitě rezerva. A možná tady potvrdí paní redaktorka, mám u sebe notýsek ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pečlivě si zapisuje pan náměstek.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Mám tam takovou stránku poučení z krizového vývoje a dělám si všechny tyto poznámky. Takže i tento, tato poznámka tam je, protože ne, že bysme nevěděli, že toho nářadí je málo, ale to, že má bejt, řekněme, lépe ovladatelné, lépe do tý ruky padlý, s tím souhlasím, protože ty imbusy jsou malý, titěrný a s těma zkřehlými prsty se opravdu špatně ovládají.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proto jsme vám, milí posluchači, vděčni, když nám takto zavoláte, takovéhle poznámky. Protože jak vidíte, tak se z toho všeho dá čerpat z vašich zkušeností. A vidím další telefonát. Jenom ještě než to, Oldo, zapneš, prosím, 604 31 13 13 nebo 221 553 926, to jsou naše čísla. A já už poslouchám dalšího posluchače, který se dovolal do Třináctky. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Tady Václav Skůla, zdravím pana radního Richtera i vás. Já bych chtěl říct, že podle mě byla situace v Praze dobře zvládnutá a ne špatně, jak se TOP 09 pořád předhazuje. A myslím si, že nebýt té personální rošády na postu starosty, kam byl jmenován prozatím pan Hudeček, by to mohlo dopadnout mnohem hůř, protože pan Svoboda ani nevěděl, kdo mu řídí resorty. A chtěl bych říct, že nechápu kritiku, která se na vedení magistrátu snáší. Protože jde o to, že povodně byly správně zvládnuté, že nedošlo k žádné větší katastrofě a média se chytají toho, co pan primátor Svoboda nebo jeho kolegové, jmenovitě pan starosta z Prahy 8, kde byla údajně nějaká díra v zábranách, podle mých informací tam díra v zábranách byla kvůli tomu, aby tam mohli chodit lidi. Byl bych rád, aby se k tomu pan Richter vyjádřil.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme moc za zavolání. Prosím, pane náměstku, co ta díra na Praze 8 v zábranách?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Díra na Praze 8 ano, jedná se o zábranu, která dosáhla, nebo by dosáhla kritického zaplavení při 3 tisících, nebo při 3 tisících 400 kubických metrech, takže vůbec tato hladina nebyla dosažená. Byla namontována, montáž její byla skončena při dosažení průtoku 2 tisíce 800. Tudíž jestli toto je nejkritičtější věc v celém, v celém systému provádění, tak jak říkám, z těch čísel je tam, bylo tam skutečně ještě 600 kubických metrů vody, kdy by mohlo tato zábrana zapříčinit nějaký problém. Vím, že pan starosta, a to je právě jeden z těch, o kterých jsem mluvil, skutečně má nějakou potřebu kritiky. Nevím, proč to dělá, protože skutečně fakta jsou takový, že nedošlo nikde k tomu, že by něco bylo postaveno pozdě.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak politické boje nezastaví ani nějaké povodně, pane náměstku.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
To bych, to bych chtěl říct. A mrzí mě to a trošku děkuju tedy za to, že, za tu první část dotazu. Ale já se snažím ty politický boje fakt nehrát.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já tady mám jeden dotaz od Michaely Kučerové z Radotína. "Proč na Zbraslavi protéká voda přes protipovodňové dveře?"

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Tak to nevím ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam je, tam jsou ty zdi a mezi těma zděma jsou díry, aby tam mohli lidi normálně procházet. A teďka se tam daly před povodněma dveře. Ono to tím, přes ty dveře po stranách ta voda protéká, netěsní to.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ano, ano, tak to je skutečnost, která se skutečně děje. Že někde ty zábrany nejsou těsné, to je to, o čem jsem mluvil. Různými způsoby se to dodatečně dotěsní, než se zjistí, kde a jak a jestli je nějaké možné opatření. Já pokud vím, tak na Zbraslavi byl jiný problém, a to byl problém s tím, že tam je kanalizace, která je opatřena zpětnými klapkami ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to se ona tady ptá, proč protéká voda kanálama, když tam mají být speciální zarážky, které mají vodu z kanálů vracet zpět.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ano, ano, přesně tak, ano, ano. Měly by tam být zpětné klapky, bude se muset vyhodnotit, proč nezafungovaly, ne, že tam měly být, jsou tam, ale proč nezafungovaly ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nejsou ukradené třeba v rámci sběru?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ne, to ne, je to v zemi, je to v zemi, takže předpokládáme, že ne. Určitě to je jedno, bude se muset udělat zase pečlivá analýza, co kde jaké chyby byly, pouštíme se do budoucna na té Zbraslavi, bylo to hektické, mrzí nás to, že se to stalo, ale i tam nasazením čerpadel se tento přítok zvládl. A pokud vím, tak, tak nedošlo k větším zaplavením. Samozřejmě nějaký, myslím si, že nějaké domy, ale myslím, že to je buď v jednotkách, že to není nic masového.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme tady další dotaz. Prosím, zase sluchátka, auvajs, pane náměstku. Teď mě trefilo sluchátko, posluchači, do čela. Tak, tady je Štěpánka Duchková pořad Třináctka. A nikdo se nám nehlásí. Tak já zopakuji naše čísla 221 553 926 nebo 604 31 13 13. A teď mám další dotaz. A to musím říct, že zajímá i mě. Proč nebyla pražská ZOO, no, vlastně mě zajímá úplně všechno, ale toto mě velmi zaujalo, proč nebyla pražská ZOO po povodni před 11 lety zahrnuta do protipovodňových opatření?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Tak, neumím odpovědět za něco, kde v tu dobu mě skutečně tyto rozhodovací procesy, až, jako jsem se o ně tak nezajímal. Stejně tak asi jako, jako každý běžný občan.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jinak, uvažuje se o tom, že by se tam teď u zoologické zahrady ty protipovodňové opatření postavily?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Podívejte se, my jsme teď uprostřed povodní. Znova říkám, vyhodnotíme všechno, co se odehrálo, zjistíme, co se kde stalo a nějakým způsobem přijmeme závěry, co z toho udělat tak, aby se napravily případné nedostatky, které tu jsou. Já v tuhle tu chvíli, budeme se snažit tento problém vyřešit, ale je potřeba to zprojektovat, zjistit, jak ty opatření by byly náročný a velký a rozhodnout tuto věc.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naše čísla 604 31 13 13 nebo 221 553 926. A nám chodí dotazy i prostřednictvím Facebooku. A já poprosím Oldu, aby nám je tlumočil, protože on je má před sebou na obrazovce.

redaktor
--------------------
Tak, prostřednictvím Facebooku, já začnu tím prvním od pana Čarka: "Pane radní, zajímalo by mě, kolik zhruba bude stát oprava silnic a za jak dlouho přibližně se obnoví předpovodňový stav?"

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, tak to jsem trošku překvapenej na, z tohoto dotazu. Protože my ty škody ani nejsou viditelný. Vždyť jestliže někde v tuhle tu chvíli stojí voda, tak my fakt netušíme, co pod tou vodou je. Takže tyto škody napřed musí opadnout voda, pak se vyhodnotí, pak řekneme zhruba, kolik to bude stát a v jakém, v jakém čase se to stihne zvládnout.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to tedy předčasný dotaz.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Je to předčasný dotaz. Určitě ano.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a já vidím, že máme další telefonát. Tak, zase sluchátka nasadit, opatrně. Dobrý den, Štěpánka Duchková pořad Třináctka.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, když víme, že Berounka, Sázava jsou neřízené řeky, kde prostě není nic, co by udrželo vodu, proč se náplavka nevyklidila dřív, o týden dopředu, nedaly se tam zábrany a ta kaskáda se nevypustila teda a fakt se Vltava mohla zarazit. A ty vlny, který přišly z těchhle dvou řek by vlastně to pojaly a nebylo by to tak vysoký. A hlavně by to dál nešlo na Ústí a podobně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za váš dotaz.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Děkuji za dotaz. Já nevím o tom, že by se náplavky nevyklidily včas. My s dostatečným předstihem tyto práce začaly už v pátek, v sobotu na povodňovém štábu, kdy bylo predikováno dosažení maximálně, tuším, 800 kubíků, tak se rozhodlo uklizení, nebo bylo už oznámeno, že byly uklizeny veškeré lodě. Nevím o tom, že by na náplavkách kromě některých květináčů s palmami, který nevím, kdo tam dal a myslím dvou kontejnerů na tříděný odpad nevím o tom, že by tam zůstalo něco, co by doznalo nějaký škody. Takže náplavky byly odklizeny. Takže nerozumím jako, co se mělo kdy dělat jinak. A byly bez nějaké hektiky. To, to bylo, myslím, naprosto včas. Zase kdybysme to dělali zbytečně, zas budeme kritizováni všemi lidmi, který tam mají živnosti a používají tyto, tyto náplavky k běžnému životu, což teda mimochodem si myslím, že je to nádherný místo pro život, tak budeme kritizováni, proč tam děláme nějaká opatření, když, když se nic neděje. Takže to odpověď k těm náplavkám. Ještě tam byl nějaký další dotaz.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A potom, že se žene voda na Ústí.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Jo, ne, ne, ne, ne, ne, jo, jo. Bylo to, bylo to o tom, o regulaci Vltavské kaskády. Prosím vás, já jsem za tyto dny pojal skutečně velkou důvěru k odborníkům z Povodí Vltavy. A jsem přesvědčený o tom, že to dělají skutečně kompetentní lidi, že vědí, co mají dělat. A stav na největší retenční nádrži, jestli to tak můžu říct, ona to není retenční nádrž, jako Vltavská kaskáda nebyla dělaná primárně jako ochrana před povodněmi. Ale má to, je to jedna z funkcí, kterou Vltavská kaskáda má, tak největší tato nádrž Orlík, tak byla průběžně upouštěna již víc jak týden před povodněmi. Včera v televizi ředitel Povodí ukazoval tento graf, z kterého to bylo patrno, jak průběžně bylo odpouštěná. A ta retence tam byla udělána v takové míře, který jim jejich manipulační plány, které mají přijmuty, předepisuje a umožňuje.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a máme další dotaz. Tady je pořad Třináctka, Štěpánka Duchková, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Tomáš. Já se chci zeptat pana radního, jestli není možné v tomto nouzovém stavu vyhlásit neprůjezdnost, nebo aby nemohli mimopražští automobilisti jezdit do centra do Prahy? Protože pětikilometrovou trasu jsme jeli hodinu a půl, která se normálně ve všední den jezdí 5, 10 minut. Jestli není možné zamezit těmto řidičům, aby přes tu Prahu projížděli. Protože pražský šofér dokáže zvládnout tu situaci, nebo dokáže se vyhnout. Ale mimopražský, který dostává zátarasy, objížďky, něco zoufalého. Děkuju pěkně, hezký den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme. Uvažovalo se o něčem takovém, že by se nepouštěly do Prahy auta s mimopražskými značkami?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ne, neuvažovalo. Udělám si tuto poznámku, ale myslím si, myslím si takhle, že, myslím si, že by každej měl trošičku jít do svýho svědomí a zamyslet se nad tím, jestli opravdu ta jeho cesta tím autem je nezbytná. Protože skutečně ta situace je taková jaká je, znova musím říct, že tady opravdu ta Praha, její bezpečnost visí na mnoha místech skutečně na pár centimetrech hliníku. A tudíž jsou z toho nějaký diskomfortní situace v té dopravě. Prosím i porozumění a děkuji většině Pražanů, že to chápou a jsem jim za to vděčný. Já teda k tomu musím říct, heleďte, já používám náhradní linku XC při cestě tedy z domova do práce a sem jsem přijel taky tramvají z magistrátu. Je to absolutně nejrychlejší. Jako nemá, jako nebo bych si mohl vzít auto s houkačkou. Ale mně ta, přesně těch 20 minut, který mi to sem trvá, tak bych tu byl o 10 minut dřív. Takže prosím každého, ať se chová taky racionálně a používá se doprava, nebo vůbec jestli ta cesta se dá omezit, jestli se dá věci vyřídit přes telefon, přes internet, tak prosím o to, aby se to v maximální míře dělalo.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naše telefonní čísla 604 31 13 13 nebo 221 553 926. Máme další telefonát. Olda nám ukazuje, další telefonát. Pořad Třináctka, Štěpánka Duchková, dobrý den.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, redaktorka
--------------------
Ahoj, dobrý den. Tady Ivana Navrátilová, pořad Třináctka pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. Já se omlouvám, že ruším. Ale přišla mi zpráva na můj pracovní mail, vy ho asi nevidíte, ani ty, ani Olda, ten sleduje Facebook. Ale píše Jana Šimerová. "Dobrý den, ráda bych ocenila to, jak magistrát společně se starosty a ostatními členy povodňových štábů zvládli letošní povodně. Ačkoliv i my máme zaplavený dům v Lahovicích, nemyslím si, že by kdokoliv pochybil a že by povodeň mohla proběhnout lépe. Voda je živel, který se dá jen velmi těžko zkrotit a my se jen můžeme snažit vyjít z celé situace s co nejmenšími šrámy. Z tohoto pohledu mi také přijde naprosto v pořádku, když se byť jen na jeden či dva dny přijmou taková opatření, která v co nejvyšší míře omezí pohyb osob po městě a umožní povodňovým týmům dělat svou práci. Mám tím samozřejmě na mysli uzavření škol, metra a tramvajových tras." A všem děkuje paní Jana Šimerová.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ivanko, my ti taky děkujeme ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, redaktorka
--------------------
Musela jsem to předat, nevěděla jsem, jak jinak to udělat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
... za tlumočení, tlumočení tohoto milého dotazu. Dotazu ne, milého konstatování.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, redaktorka
--------------------
Ano, ano a můžu mít tady jeden dotaz? Kdy se zruší třetí povodňový stupeň v Praze a dá se třeba druhý, protože na tom záleží naši zítřejší dopolední hosté, chystají akci v Tyršově domě na Malé Straně, Minervu, výstavu zdraví a ezoteriky a vlastně čekají na to, až bude druhý povodňový stupeň. Kdyby byl stále třetí, tak se ta výstava od pátku do neděle konat nemůže. Mohl by pan radní poradit?

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ivanko, děkujeme, asi to souvisí s tím, co už říkal pan náměstek na začátku o těch kubických metrech.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Je to přesně tak. Takže třetí povodňový stupeň je při průtoku 1500 kubíků. Dneska v tuto chvíli máme 2 tisíce 400. Takže, a ta predikce je komplikovaná. Opravdu netroufnu si, netroufnu si v tuhle chvíli to říct, netroufne si to nikdo z odborníků, jestli to bude možné.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, musíme všichni vydržet a čekat. A přejeme štěstí, aby se akce konala, Ivanko.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ano, děkuji, připojuji se.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A máme tady další dotaz. Štěpánka Duchková, dobrý den. Slyšíme se?

posluchačka
--------------------
Dobrý den, Bajgarová. Já bych chtěla promluvit v podobným duchu jako moje předřečnice. Protože si uvědomuju, kolik spoustu problémů se muselo v hektické době řešit. A přestože někdo je postižen, přestože jsme měli komplikovaný život tady v Praze, tak si myslím, že každý může se nějakým způsobem uskrovnit, může si nechat děti doma. Já například oceňuju, že zůstaly děti jeden den doma, neboť se aspoň jedna skupina obyvatel nervala v dopravních prostředcích a ta situace, kterou v nikdo v neděli večer neznal, jak bude v pondělí vypadat, tak se jí minimálně ulehčilo. Já bych chtěla, aby si všichni uvědomili, že situaci, která tady nastala, je potřeba řešit s klidnou hlavou ve chvíli, kdy opravdu opadne voda. A nějakým racionálním způsobem a taky aby si každý trošku dokázal šáhnout do svého svědomí, jestli zrovna potřebuje autem, jestli zrovna vadí, že někde je kousek zaplavený a jestli nám někdo jako nešlápl na bebíčko.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme moc za váš, za vaše konstatování. Vidíte, pane náměstku, tak ta kritika jde hlavně z opozice. A od lidí tak silná kritika tady dnes nezaznívá, respektive skoro žádná. Chcete zareagovat, nebo máme tady další facebookový dotaz.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Ne, to jsem moc rád, že mně byly takto takzvaně umyty oči, protože já jsem podléhal opravdu tomu názoru, když právě ze strany opozice zaznívaly ty názory, jak je to hrozný, jak to nezvládáme, jak nevíme, co děláme, tak jsem moc rád, že ta, ty skutečný ohlasy, ne ty mediální nějakým způsobem opravovaný, tak ty skutečný dotazy o tom nehovoří. Takže zatím děkuju za to, no.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme další telefonický dotaz. Tak ty facebookové ještě odložíme na chvilku, ale dáme si telefonát. Tak, pořad Třináctka dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den. Slyšíme se?

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slyšíme vás.

posluchačka
--------------------
Děkuji. Já jsem obyvatel Libně. Pracuju ve zdravotnictví i pro Libeň a Karlín, takže jsem přímej účastník toho, co se tam dálo a děje. A zeptám se, zda se s ohledem na současnou zkušenost uvažuje, že by se i protipovodňový zábrany aspoň v metrový výši vybudovaly na styku ulice Zenklova s Koželužskou, protože ty pytle, nevím, jestli byly tak účinný. A jestli se uvažuje i trošku nějaký protipovodňový zábrany okolo Rokytky směrem k Náměstí Doktora Holýho a školy Na zámečku. Děkuju a jinak to tam bylo perfektně zvládnutý, včetně krizovýho štábu a evakuací.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme. Děkujeme za vaše dotazy. Tak, paní se ptala, zda se uvažuje o výstavbě zábran.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Odpovím to, co už jsem říkal, vyhodnotíme všechno, co se, kde se, kde nastaly problémy, což je kromě tedy Povodí Rokytky i Botič a tam, pravda, na těchto malých tocích protipovodňová opatření zatím budovány nebyly. V letošním roce, a máme teda opravdu z pekla štěstí, byla dokončena protipovodňová ochrana Prahy, tak, a toto je teda zatěžkávací zkouška. Doufáme, že s ní prolezeme, že to všecko klapne. Takže určitě další směr protipovodňových opatření půjde směrem k těm malým tokům. Já bych taky chtěl poděkovat všem, všem protipovodňovým komisím na všech městských částech. Samozřejmě i na tý Praze 8, protože, a na Praze 15, 4, 2, kde právě jsou tyto malé, malé toky, které skutečně vzhledem k tomu, že ty protipovodňový opatření na nich nejsou vybudovaný, tak byly zasaženy nejvíce. Mrzí nás to, budeme se snažit a snažíme se už v tuto chvíli pomáhat při těch sanačních pracech.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naše čísla 604 31 13 13 nebo 221 553 926. A já poprosím Oldu, aby nám přečetl další facebookový dotaz.

redaktor
--------------------
Budu tlumočit dotaz od pana Martina Churavého. Rád by se zeptal pana radního, co ze svého hlediska považuje za dva vůbec nejkritičtější momenty v souvislosti s povodněmi v Praze, ale současně rád taky poděkuje za zvládnutí celé situace s chladnou hlavou.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Děkuju za dotaz a za pochvalu, už se tady celej červenám z toho. Takže, ale ono to nepatří mně, to, ty pochvaly všechny, které tady zazněly a které doufám, že si uvědomuje většina obyvatel Prahy míří ke všem těm lidem, kteří se podílejí na celý tý práci. Nejen na té stavbě protipovodňových opatření fyzicky, ať už to byly dobrovolní hasiči, profesionální hasiči, který přijeli nejenom z Prahy, ale přijeli skutečně až z Moravy, například. I z jiných částí celé České republiky. Měli jsme tu nasazený vojáky ze Žatce, kterých bylo v té vrcholné fázi 300, takže nezměrné díky i jim. Další, ale ohromný dík patří všem pracovníkům magistrátu, kteří, tím myslím ať už odbor krizového řízení, nebo zejména správa, správa služeb, což je příspěvková organizace hlavního města Prahy, kteří mají tyto věci na starosti a celou tuto hektickou situaci velmi dobře zvládli a ta logistika a ten návoz těch problémů právě z toho uskladnění v Dubči, o čem jsme tady mluvili, skutečně to nebylo jednoduchý vyexpedovat to množství materiálu, které bylo třeba právě ... 

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Těch hliníkových zábran?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
... těch hliníkových zábran. Já to přesně číslo nevím, ale myslím si, že to je něco přes 100 kontejnerů, které musely být v přesný čas na přesném místě. Jsem opravdu velmi překvapen, že nedošlo až na dvě malé, na dva malé problémy k nějakým záměnám, k něčemu, že by se zjistilo, že v kontejneru chybějí nějaký podstatný, podstatný části, skutečně mají v tom velký pořádek, dokonalý systém a skláním se před nimi.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme ještě facebookový dotaz, Olda nám ho přečte.

redaktor
--------------------
Ano, je tu ještě jeden od paní Jany Cagašové. "Chtěla bych se zeptat, jestli lze již srovnat výši škod po povodních 2002 a 13. Myslím, že díky profesionálnímu přístupu celého krizového štábu z toho Praha tentokrát vyšla bez rozsáhlých škod. Za což vám děkuji."

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Tak se znova budu opakovat. Je to předčasný ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Příliš brzy.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Je to předčasný a z více důvodů. Jednak z toho, že nevíme, až opadne voda, tak teprve škody vyhodnotíme, samozřejmě ohromná výhoda, že byly postaveny a nainvestovalo se v Praze tolik miliard do protipovodňových opatření, takže ta situace je absolutně odlišná. Také té vody neteče tolik. To je taky potřeba objektivně říct, že jsme tady dosáhli teda těch 3 tisíce 200 kubíků při povodních 2012 to bylo přes 5 tisíc, takže, takže ty povodně byly, byly výrazně horší, té vody teklo výrazně víc. Takže předpokládám, že to bude, doufám, že to budou spíš zlomky té sumy, kterou to stálo v roce 2002.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, na závěr. Internet zahrnuly povodňové vtípky. My je máme také na facebookových stránkách český rozhlas Regina, také je tam máme uvedeny. A tady jsou různé, že Národní divadlo uvádí nově nastudovanou Vltavu, vstup zdarma. A tady jeden, a to mě zaujalo, stavba tunelu Blanka je v plném proudu. Ano, to je vtipné. Ale v té souvislosti jsem si říkala, tunel Blanka, to vůbec nijak nezasáhlo ty podzemní vody?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, heleďte, to je, ta stavba je už ve velkém stádiu dokončení, co se týká tý stavební části. Teďka hlavní práce, který probíhají, tak na těch technologiích. Takže ta stavební část je hotová. Včetně všech protipovodňových opatření, která na té Blance byly. A jak vidíme, zafungovaly výborně. My když jsme se tam přijeli v neděli někdy kolem poledního podívat, tak jsme tam, tam někdo řekl, no, to je legrace, toto je skutečně, Blanka je asi nejsušší místo v Praze. A je to skutečně tak.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale trnuli jste asi, ne?

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, takhle, musím říct, že my ty zprávy jako měli, že to, že se tam nic neděje a že máme bejt naprosto klidný. Že skutečně ta ochrana je dělaná na tu stoletou vodu plus, nebo takhle, 2002, což bylo víc jak stoletá voda, plus ještě myslím 20 centimetrů. Takže jsme byli ubezpečovaný, že je to všechno hotovo a nebyli jsme, jako nejeli jsme tam s tím, co tam zjistíme, jeli jsme tam se právě podívat, jak, jak ta situace tam vypadá. Takže úplný překvapení to pro nás nebylo. Ale to, že skutečně tam není ani kapka, že tam ani nenateče de facto, což by člověk čekal, že tam aspoň po tý silnici se tam vzhledem k těm opravdu ohromným dešťům, který jsme si každý zažili, každý to ví, že má plnej dvorek nebo chodník nebo ulici ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, i na kopci máme ve sklepě metr vody, ano.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
Takže, takže čekali jsem tam a fakt je to tam suchý, no, je to tak, no.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je dobrá zpráva na závěr. Pane náměstku, děkujeme, že jste přišel, hodně štěstí do další práce, protože toho máte před sebou asi ještě hodně.

Pavel RICHTER, náměstek primátora Prahy, radní pro infrastrukturu
--------------------
No, určitě jo. Já moc děkuju za příležitost, jsem moc rád za všechny dotazy a za text teda, nebo tón těch dotazů, který tady zazníval. Moc vám děkujeme, děkujeme všem Pražanům, že se chovají tak, jak se chovají. A jak říkám, ale buďte obezřetní, musíme doufat, že nikde nenapadne nikoho, nebo že někde nějaký materiál nebude mít únavu a nedojde ještě k nějakýmu neštěstí. A doufám, že už žádný deště nepřijdou. Ale ještě jedna věc bych chtěl poprosit. V tuto chvíli naše práce směřují už k tomu, čemu říkáme sanace. Vytvořili jsme na to tým, který má toto jméno. A připravujeme likvidaci těch následků povodní, které tady byly. A tam budeme určitě potřebovat koordinovat tu činnost a prosíme o porozumění všechny Pražany, že i když už voda bude opadlá, tak že budou nějaké omezení právě z těchto důvodů a doufám ve zdravý rozum, který se tady projevil úplně naplno a děkuju vám za to, držte nám palce a já je držím vám.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme moc a na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.