Skleník Fata Morgana - ráj pro obdivovatele rostlin roztodivných tvarů, barev a vůní

Tropický skleník Fata Morgana najdete na prosluněném jižním svahu trojské stráně v Praze. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je součástí botanické zahrady. Zadní stěnu skleníku tvoří členitý povrch skály, do které je zapuštěn. Do říše rostlin vás zvou vedoucí skleníku Petr Vacík a Jolana Nováková.

Skleník je dlouhý 130, široký17 a vysoký 11 metrů. Otevřen byl v červnu 2004. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Seznámíte se tak postupně s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Rostliny jsou uspořádány tak, aby působily přirozeně, prostě jako u nich doma. Na rozdíl od jiných skleníků se tu setkáte s mnoha druhy rostlin, které jsou v příslušných oblastech běžné a zahradnicky zdánlivě málo významné. Kolekce těchto druhů ale představuje velice cenný studijní materiál.

Nejprve vás uvítá suchý australský buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar. Pak se seznámíte s vegetací jižního Mexika a několika oblastí Afriky.

Prostřední část skleníku představuje nížinný deštný les vlhkých tropů (doporučujeme tričko s krátkým rukávem). Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci nahlédnete do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených tropickými rybami a jinými živočichy.

Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit. Další části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín.

Zastavit se můžete i na vyhlídkové terase a za zvuku blízkého vodopádu vstřebávat atmosféru pralesa. Poslední, chlazená část skleníku přibližuje drsné prostředí vysokých hor.

Výlet tropickou přírodou je snem, který si ve skleníku Fata Morgana můžete splnit celoročně. Všechny přístupy a cesty ve skleníku jsou bezbariérové. K dispozici je šatna, občerstvení, průvodci. O akcích ve skleníku a celé botanické zahradě (noční provázení skleníkem, „výstava“ tropických motýlů, vstup do venkovních expozic v zimním období zdarma apod.), otevírací době a vstupném se dočtete na www.botanicka.cz

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová