Pylové zpravodajství

11. květen 2021 16:00

Dominantní alergeny: dub, bříza, jasan, habr, buk, vrba, platan

V uplynulém týdnu byla vzdušná koncentrace pylových alergenů opět velmi proměnlivá. Celkově se v ovzduší objevovalo spíše střední množství pylových zrn. Sezona květu břízy na většině území ČR už doznívá.

Naopak koncem týdne se rozběhla plná sezona květu dubu. V nižších polohách jsme již zachytili také ojedinělá pylová zrna trav. Přibylo pylu buku a platanu, naopak opět ubylo pylu jasanu, habru a vrby.

Pro následující dny očekáváme zpočátku vysokou koncentraci vzdušným alergenů, od poloviny týdne množství pylových alergenů v ovzduší poklesne. Ve středních a vyšších polohách bude stále nejagresivnějším vzdušným alergenem pyl břízy.

V nižších polohách bude dominovat pyl dubu, který u osob citlivých na pyl břízy může prodlužovat období alergických potíží. Zvýší se množství pylu buku. V nižších polohách přibude pylu téměř nealergizujících smrků.

Postupně budou rozkvétat pole s minimálně alergizující řepkou olejkou. Koncentrace pylu jasanu, habru a vrby se bude dále snižovat. Začátek hlavní sezony trav očekáváme v závislosti na počasí a nadmořské výšce v průběhu poslední dekády května.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio