Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - rozhovor s Liborem Hadravou

Libor Hadrava, pražský radní  pro bezpečnost
3. listopad 2017
K věci Štěpánky DuchkovéK věci Štěpánky Duchkové

Hostem byl v pátek 3. listopadu radní Libor Hadrava.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Do pořadu K věci dnes přišel pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava. Dobrý den.

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Historické centrum Prahy chrání před teroristickým útokem žluto-černé betonové bloky. Jsou teď nejnověji na Staroměstském náměstí. Lidem se ty bloky nelíbí. Nevzhledné jsou i podle magistrátních památkářů. To tam zůstanou stále nebo je vyměníte za něco kultivovanějšího?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, já bych začal asi úvodem tím, že tyto místa, kde jsou tyto bloky instalovány, byly současně s Policií České republiky dány jako místa, kde by se mohlo něco dít, kde by se něco mohlo stát, to znamená, kde je velká koncentrace osob a tak dále. Takže my jsme potřebovali zareagovat rychleji. Pokud bysme se snažili dělat, řekněme, krásné věci, hezké věci, které by zapadaly do kontextu té staré Prahy nebo dalších míst v Praze. Tak je to dlouhodobé řešení. To znamená musím se architektonicky, aby to zapadalo. Musel by se k tomu schvalovat památkáři. Je tam mnoho povolení a toto řešení je rychlé řešení. Pochopitelně my ty ostatní řešení děláme společně s Prahou 1 a budeme to postupně instalovat, aby to opravdu bylo /nesrozumitelné/.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No a co tedy budete instalovat, aby to bylo vzhledné?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak v současné době máme řešení. Buď to budou zasouvací, řekněme, kolíky, který zabrání vjezdu vozidle, který budou mít určitý režim a nebo další a další věci, jako jsou pevné lavičky, které jsou připoutány k zemi a tak dále.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Magistrátní památkáři se stěžují, že jste s nimi to umístění bloků ani nekonzultovali, abyste to teď zmínil, bylo to tedy proto, že to bylo narychlo a něco takového nepotřebuje konzultaci?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Ano. To proběhlo prakticky na stavebním místě a přechodné úpravy silničního provozu. Tam my nepotřebujem toto. My to nepotřebujeme, je to v zásadě na úpravu zákonem 361, 2000, kdy je to o provozu na pozemních komunikacích zákonem dáno. Takže, není to pevně stanoveno, není to pevně ukotveno a proto to můžeme využít.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mluvil o tom, že to tedy do budoucna změníte něčím vzhlednějším. To znamená, jaká je na to časová lhůta?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, časová lhůta je dlouhá, protože to musíme prvně vysoutěžit, pokud se to bude dělat tímto způsobem a pak pochopitelně celková realizace. Takže ta časová lhůta nevím, jestli to bude rok, to se musí všichni vyjádřit, pak ty schvalovačky, to znamená územní rozhodnutí a tak dál a tak dále. Je to složité.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Do té doby tam tedy budou ty černožluté bloky?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Do té doby se budeme snažit tam mít ty bloky, správně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké musí mít to bezpečnostní opatření jako je na Staroměstském náměstí, parametry?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak ono to není přesně dáno. Není to přesně definováno. Má to zabránit třeba vjezdu vozidla. To znamená nějaké dodávky. Toto není spojeno pevně se zemí, takže to poposunuje třeba tu, to, řekněme tu zábranu, ten betonovej blok, ale už se na to dá zareagovat. Už to není tak, že to vozidlo přímo vlítne mezi lidi.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdyby tam někdo vjel kamionem, kamion to neprorazí ty bloky?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, kamion to prorazí, to jako nemůžem říct, že to neprorazí, ale jak říkám, stačí se zareagovat a vlastně na kamerových systémech uvidíme, co se děje, protože do centra Prahy těžko zrovna na Staroměstské náměstí, když víte, jak je Pařížská zrovna ouzká, že by tam projížděl velkou rychlostí kamion. Je to technicky, dalo by se říct, nemožné, díky parkujícím vozidlům a přednostím v jízdě a tak dále.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na kterých dalších místech se v Praze chystají ta protiteroristická opatření?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, těchto míst bylo vytypovaných, jsem řekl, 15 Policií České republiky. Uvedu například Václavské náměstí. To znamená vjezd seshora, z magistrály ať je to náměstí Míru, ať je to I. P. Pavlova, můžou to být i náplavky, respektive náplavky. Vše je vždycky konzultováno s příslušnýma Prahama. To znamená s Prahou 1 a nebo i s Prahou 2, co se týká zrovna náplavek.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A těch 15 míst, o kterých mluvíte, to se teprve připravuje, tam to teprve bude?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, ty jsou vytypována a budou prakticky, řekněme, budou tam instalována až když vznikne to nebezpečí. Dneska máme teroristické nebezpečí jedničku. Pokud by bylo zvýšeno třeba na dvojku nebo Policie České republiky se sezdala, že je potřeba to instalovat, tak to dokážeme instalovat. Já se vracím ještě historicky zpátky, to znamená loňskýho roku jsme to instalovali, jak víte, před vánočními svátky, protože co se dělo v Berlíně, tak na podkladě tohoto jsme to instalovali, ale bylo to složité. Protože jsme si to museli pučovat tyto city bloky. Dneska jsme zakoupili na správu služeb, dokážeme je sami instalovat, takže i ta odezva na policii, na tu žádost je rychlá.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem je pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava. Na konci září jste zorganizovali cvičení Troja 2017. Tam jste zkoušeli asi tu nejsložitější část protipovodňových opatření ochrany Prahy. Troja není dostatečně chráněná před velkou vodou. Prohlásila posléze po tom cvičení primátorka Krnáčová. No, tak o to, by se tam teda lidé báli kdykoliv zaprší. Co říkáte?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, já si zase nemyslím, kdykoliv zaprší. Víceméně to asi ne, ale každopádně toto řešíme na komisi pro dokončování protipovodňových opatření, kde jsem předsedou a řešíme to jíž od roku 2015 potažmo 2014, kdy se tvoří takzvaný matematický a fyzikální model, který dneska už je částečně hotový a na tom se bude simulovat, jakým způsobem se ovlivní průtoku a výškou hladiny a která opatření je potřeba udělat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč to tak dlouho trvá? Dyť v tý Troji se bojí i v tý zoologický zahradě už plno let, že se to bude opakovat.

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, my jsme nastoupili v roce 2014 řeknu takhle a začali jsme se tím zabývat. Pochopitelně se tím zabývali i minulá vedení Prahy, ale teď jsme prakticky získali tyto věci, to znamená tyto matematická a fyzikální modely a na těchto vlastně dokážeme dneska simulovat jakým způsobem se bude muset trojská kotlina nejenom ZOO Praha ale trojská kotlina ochránit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to se uvažuje o nějakých statických zábranách? Nebo mobilních?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
No, je to vždycky většinou kombinace takzvaná pevných částí a mobilních částí tak, jak je to doposavad, tak jak proběhlo cvičení.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v té Troji je prý velmi složitý terén na to, aby se tam stavěla ta protipovodňová opatření. V čem je složitý?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, je složitý víceméně tou strukturou toho terénu. Jsou tam, je tam částečně rovina, pak je tam převýšení, jak víme, ty největší části tam je přes šest metrů se tam staví mobilní opatření. To mobilní hrazení, takže je to dáno vlastně celou tou trojskou roklinou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem je pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava. Teď budu trochu předčasná, řekla bych, ale přesto už se zeptám, kde se letos uskuteční novoroční ohňostroj?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, novoroční ohňostroj se uskuteční jako vždy 1. ledna v 18 hodin a bude tak jako vždycky slavnostně zahájen roztřelem, jako byl loňského roku, to znamená z Letné.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A bude se nějak lišit od toho loňského? Ten letošní ohňostroj?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
My jsme jako rada schválili zakázku veřejnou, takže uvidíme, s čím přijde ten, který vyhraje. Každopádně by měl být stejný.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A magistrát prý zvažoval tichý ohňostroj, aby nestresoval zvířata, ale nakonec jste od toho ustoupili, proč?

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Tak, víte co, ten ohňostroj je dán vlastně jednak tou vizualizací a jednak dalo by se říct i tím, řekněme ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prskáním.

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Prskáním a tím hlukem. Takže jsme nakonec ustoupili od toho, uvidíme, třeba ten dotyčný přijde trošku, řekněme, méně hlučným ohňostrojem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane radní, děkuju, že jste přišel do pořadu K věci. Na shledanou.

Libor HADRAVA, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality
--------------------
Já taky děkuju, na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, přeji vám pěkný zbytek dne na vlnách Českého rozhlasu. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.