Nevšední pohled na Karlův most? Ze zvonice od svatého Mikuláše!

Stavbu navrhl a postavil významný barokní architekt Kilián lgnác Dienzenhofer
Stavbu navrhl a postavil významný barokní architekt Kilián lgnác Dienzenhofer

Malebný výhled na malostranské domy a náměstí nebo dokonce na Karlův most je odměnou za 215 vystoupaných schodů, na ochoz Svatomikulášské městské zvonice, která byla poslední hlásnou věží v Praze.

Zvonice, která sloužila zároveň jako požární hláska a sídlo věžníka, byla sice budovaná spolu s kostelem svatého Mikuláše, ale její větší část byla postavena až po dokončení chrámu. Stavbu navrhl a postavil významný barokní architekt Kilián lgnác Dienzenhofer. Jeho žák a zeť Carlo Lurago ji doplnil o některé detaily. Věž byla dostavěna už roku 1752, i když oficiálně se datuje ukončení prací až k roku 1755. Dva roky na to byla budova poškozena při pruském obléhání Prahy.

Výška věže je stejná jako výška vedlejší kopule chrámu. Ochoz se nachází 65 metrů vysoko. Ačkoli se může na první pohled zdát, že věž náleží ke kostelu svatého Mikuláše, nepatřila nikdy církvi, byla vždy součástí obecního majetku Malé Strany, což vyjadřuje znak nad vchodem. Proto má zvonice také číslo popisné, které kostelní stavby většinou nemají, a samostatný vstup z náměstí.

Věž svatého Mikuláše byla poslední hlásnou věží v Praze. Úkolem hlásného bylo zvonit při požáru a ukazovat směr červeným fáborem z okna, v noci pak lucernou. Od 60. let 20. století se v duchu tehdejšího režimu změnil účel stavby – na pozorovatelnu Státní bezpečnosti, pro sledování západních ambasád sídlících v okolí věže.

Svatomikulášská městská zvonice je otevřená každý den, od dubna do září od 10.00 do 22.00 hodin, v březnu a říjnu od 10.00 do 20.00 hodin a od listopadu do února od 10.00 do 18.00 hodin.