Aplikace odkrývá tajemství středověkých obrazů ve sbírce Národní galerie

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Oltář s Nejsvětější Trojící, před 1510, Mistr Litoměřického oltáře

Dlouhodobá expozice v Klášteru sv. Anežky České prezentuje na více než dvou stech exponátech  proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí.

Mezi poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla takzvaného krásného slohu – a umělecké práce spjaté s opětovným rozmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského.

Nevšední interaktivní prohlídku deskových maleb z této expozice nabízí mobilní aplikace Skrytá tajemství středověkých obrazů.

„V té aplikaci najde uživatel dvě roviny. Jednak tam odkrýváme podkresby obrazů, které návštěvník expozice normálně neuvidí. Pak tam jsou detaily vybraných uměleckých děl s popisem jejich významu,“ říká kurátorka Sbírky starého umění Štěpánka Chlumská.

Tvůrci zařadili do aplikace 15 nejzajímavějších děl, která vznikla v období od 14. do 16. století.