Židovské muzeum v Praze vystavuje díla Roberta Guttmana

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Robert Guttman maluje ve svém příbytku

Výstava obrazů populárního pražského naivisty z doby první republiky představuje Guttmannovy obrazy, dobové fotografie a dokumenty dochované ve sbírkách Židovského muzea v Praze.

Plakát Robert Guttmann

V meziválečné Praze byl Robert Guttmann znám více svým nápadným zjevem než svými obrazy – husté tmavé vlasy, zatočený knír, vystupující habsburská brada a sionistický odznak na prsou poutaly pozornost Pražanů stejně jako jeho výstřední umělecké oblečení a naivní podobizny a karikatury.  Po okupaci byl Guttmann zařazen do prvního transportu, který byl z Prahy vypraven 16. října 1941 do Lodže. Život v lodžském ghettu byl pro tohoto světoběžníka, který pěšky prošel křížem krážem půl Evropy, nesnesitelný – po pěti měsících v ghettu zemřel Robert Guttmann 14. března 1942 hladem a vyčerpáním.

Bar micva v pražském templu

„Tato výstava se snaží ukázat nejen naivní umění Roberta Guttmana, ale i osobnost a život svérázného umělce. Mezi jeho pracemi můžete vidět i Guttmanovi portréty od jiných umělců, jeho souputníků,“ vysvětluje kurátor výstavy Arno Pařík.