Zájem o práci u městské policie roste: 90 procent uchazečů vypadne na psychotestech, říká šéf pražských strážníků

Jak strážníci řeší nedodržování vládních nařízení? A jak je to v této době s nábory nových policistů? Hostem pořadu K věci byl ředitel pražské městské policie Eduard Šuster.

Spousta lidí proti vládním nařízením bojuje a nesouhlasí s nimi. Strážníci tak řeší tyto případy dennodenně v ulicích. Od září do této doby museli řešit více než 24 tisíc přestupků. Z těchto případů bylo 1700 přestupků vyřešeno na místě pokutou, více než 700 případů bylo oznámeno správnímu orgánů, zbytek byl na místě vyřešen domluvou. „To procento lidí, kteří dodržují mimořádná krizová opatření, je víceméně podobné, jako tomu bylo v jarních měsících. Je pravdou, že ta část, která ta opatření bojkotuje, tak je ortodoxnější, to znamená, že dává ten svůj postoj více najevo,“ vysvětlil Eduard Šuster. Městská policie má tři možnosti, jak věc na místě vyřešit. „Strážník dotyčného na místě vyzve, tu věc může na místě vyřešit domluvou, uložením pokuty nebo oznámením správnímu orgánu. V případě, že dotyční neuposlechne výzvy strážníka k prokázání totožnosti, může být předveden na Policii ČR.“

V době pandemie se zvýšil zájem o práci u městské policie. Od ledna budou pražští strážníci shánět zhruba 150 nových uchazečů. „My jsme zaměstnavatel, který poskytuje stabilitu, poskytuje stabilní pracovní zázemí a stabilní mzdové ohodnocení, a to v době krize se ukazuje jako jednoznačný motivační stimul pro uchazeče.“ Největší problém mají zájemci s psychotesty, na kterých často ztroskotají. „Zhruba 90 procent všech uchazečů nesplní požadavky na psychologický profil uchazeče,“ dodává Šuster.

autoři: Štěpánka Duchková , jp