V areálu Matfyzu mají novou plastiku. Má název Pocta geometrii

10. květen 2021

V areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji se nyní nachází nová plastika akademického sochaře Stanislava Kolíbala. Vybrala ji odborná komise v soutěži v rámci programu Umění pro město za spolupráce Galerie hlavního města Prahy a Matfyzu (MFF UK).

Matematicko-fyzikální fakulta spolupracovala na přípravě a realizaci nového uměleckého díla s Galerií hlavního města Prahy. Ta připravila koncepci uzavřené soutěže, ve které vyzvala k účasti vybrané umělkyně a umělce napříč generacemi.

Nová plastika se nachází v areálu MFF UK v Troji

Odborná komise se shodla na realizaci sochy akademického sochaře Stanislava Kolíbala s názvem Pocta geometrii. Odkazuje na spojení umění, architektury a vědy. „Kolíbalova práce obsahuje vedle přísného geometrismu abstraktních kompozic a promyšlených matematických proporcí i určitý metafyzický rozměr. Jde o kompozici čtverců, trojúhelníku, silné diagonály a půlkruhu. Tyto prvky se pomocí různých doplňků spojují v jeden celek, jenž se v pohledech z různých stanovišť proměňuje,“ uvádí ve zprávě Galerie hl. města.

Všechny předložené návrhy si lidé budou moci prohlédnout v rámci venkovní výstavy, která doplní plastiku se začátkem nového akademického roku 2021–2022. Plastika Pocta geometrii je dočasná, vystavena má být nejméně pět let.

autor: ech | zdroj: GHMP
Spustit audio