Tři pštrosi a historický kandelábr, to je Dražického náměstí

24. listopad 2017

Dražického náměstí najdete vpravo za Karlovým mostem. Až se budete blížit k Malostranské mostecké věži, za domem U Tří pštrosů, zahněte doprava a jste tam. Náměstí dominuje kandelábr z 19. století. Nepřehlédnete ani výše zmíněný dům, ve kterém prý majitel proklel svou marnotratnou manželku.

Od 17. století se prostor náměstí nazýval Uhelniště, býval tu trh s dřevěným uhlím. Od roku 1887 nese jméno po významném pražském biskupovi Janu IV. z Dražic (1301 - 1343). V jeho době byl přestavěn rozlehlý biskupský dvůr zasahující až do těchto míst.

A uprostřed náměstí stojí významná technická památka. Kandelábr. V Praze bylo v roce 1882 umístěno několik desítek stožárů veřejného osvětlení, takzvaných kandelábrů. 16 osmiramenných, 11 čtyřramenných a 55 tříramenných. Do dnešních dnů se dochovaly pouze dva osmiramenné, na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici, a jeden čtyřramenný, právě na Dražického náměstí. Je dílem sochaře Eduarda Veselého a architekta Aleše Linsbauera. Vyroben byl v Komárovských železárnách. Kdysi světlo v kandelábrech rozžínal lampář. Párkrát do roka to dělá i v současnosti.

Dům U Tří pštrosů je renesanční stavba, která vznikla ve dvou etapách během 16. století. Ve stoletích následujících byla přestavěna a upravena. Zbytky malované fasády od Daniela Alexia z Květné pocházejí z počátku 17. století. Tři pštrosi zde vyobrazení nejsou klasickým domovním znamením, ale spíš reklamním štítem. Majitel Jan Fux byl totiž profesí pernař, zhotovoval ozdoby z peří cizokrajných ptáků. A prý měl marnotratnou manželku. Když měla dost šperků a drahých šatů, projevila přání vlastnit pštrosa. Pak chtěla i druhého a zanedlouho třetího. To už manžela rozzlobilo a prohlásil: Kéž by ses tím třetím pštrosem stala sama! A ráno po domě běhali tři pštrosi...

Dražického náměstí
Vpravo dům U Tří pštrosů se zbytky malované fasády
Malostranská mostecká věž
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?