Školy testují novou učebnici fyziky s rozšířenou realitou

Vítek Škop, jeden z autorů interaktivní učebnice FyzikAR 7
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vítek Škop, jeden z autorů interaktivní učebnice FyzikAR 7

Interaktivní učebnice FyzikAR 7 je aplikace k výuce fyziky pro 7. třídu, která využívá rozšířenou realitu. Učitel ji může volně zapojit do své výuky, doplnit o vlastní aktivity nebo její části používat jako názorné, opěrné body. Díky této aplikaci a pracovním listům se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím rozšířené reality.

„Děti jsou nadšené, ale abychom dokázali říct, že jsou nadšené z toho, že drží tablet, nebo jestli se skutečně něco učí, to budeme zjišťovat ještě hodně dlouho, řekl bych tak čtyři roky,“ vysvětluje jeden z autorů, grafický designer Vítek Škop.

Interaktivní učebnice FyzikAR 7

Čtyřicet sedm animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snadnějšímu zapamatování látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipovaná tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu - vlastnoručně vyplněné pracovní listy. Pomůcka je zatím v testovací fázi.

Interaktivní učebnice FyzikAR 7