Rusko nabízí pomoc Spojeným státům

Rusko

Zatímco západní země žijí v hrůze z obálek s podezřelým práškem, v ruské Republice Tuva poblíž hranice s Mongolskem začal nedávno masový úhyn dobytku. Místní veterinární komise v Erzinském okrese v pondělí podle listu Izvěstija s jistotou potvrdila, že jde o sněť slezinnou, která se v této oblasti naposledy vyskytla v roce 1937.

Na dvě stě kusů dobytka bylo očkováno a vývoz masa a mléka z okresu zasaženého infekcí zakázán. S podezřením na nákazu antraxem bylo preventivně hospitalizováno 36 osob, které lékaři nyní pozorují. Podle ruských specialistů zemi epidemie sněti slezinné nehrozí. Rusko je prý připraveno se této nemoci bránit a místní lékaři ji nepovažují za "exotickou". Zdrojem nákazy jsou zejména uhynulá zvířata. Antrax je zde označován jako "sibirskaja jazva" a vyskytuje se zejména na jihu, kde je tzv. černozem, úrodná půda, v níž mikroby mohou přežít i stovky let. Pohřebiště nakaženého dobytku jsou na Sibiři i v dalších částech země. "Sněť slezinná v Rusku vždycky byla a bude. Ne nadarmo se této nemoci říká 'sibiřská'," napsal ruský deník s ohledem na název antraxu v ruštině. V Tuvě se zdrojem nákazy stalo pohřebiště s ostatky nakažených zvířat vymleté při povodni. Vedoucí veterinárního oddělení na místním správním úřadě Marjana Arapčorová sdělila, že v této republice je asi 200 pohřebišť a také 13 přírodních ohnisek antraxu. V průběhu uplynulých šedesáti let v Tuvě byly občas registrovány případy onemocnění. Lidé však prý byli nakaženi jen zřídka. Ruský ministr zdravotnictví Jurij Ševčenko prohlásil, že jeho resort je v případě nezbytnosti ochoten pomoci americkým lékařům v boji se snětí slezinnou. Uvedl, že Rusko má vakcínu proti této nemoci a disponuje nezbytnými technologiemi a vzorky k vyvinutí dalších účinných protilátek. Ruské ministerstvo zemědělství nevidí žádné důvody k panice. Přiznává, že v zemi jsou stovky pohřebišť, avšak jejich použití pro teroristické účely považuje za vyloučené. Podle informace agentury Interfax jsou na území Kavkazu mezi Černým a Kaspickým mořem asi dva tisíce ohnisek sněti slezinné a asi šest přírodních ohnisek moru. Specialisté ze Stavropolského protimorového ústavu tvrdí, že tyto zdroje jsou pod kontrolou a na místech, kde byla pohřbena nakažená zvířata, se nesmí pást dobytek. Zároveň ale přiznávají, že ročně se v této oblasti vyskytuje jeden až dva případy onemocnění antraxem u lidí, kteří přijdou do styku s dobytkem. Odborníci vzpomínají i na případ, kdy se traktorista ve Stavropolském kraji nakazil antraxem, když se prý poškrábal na zaprášeném čele. V Moskvě žádný výskyt antraxu dosud zjištěn nebyl. Podle střediska Státního hygienického dozoru hlavního města byl případ sněti slezinné naposledy zaregistrován v roce 1982, kdy onemocněla baletka. Hostovala v Afghánistánu a tam prý přišla do kontaktu s kožešinovými výrobky. V Rusku nebylo zatím zaznamenáno šíření infekce antraxu prostřednictvím listovních zásilek. Náměstek ministra vnitra pro veřejnou bezpečnost Alexandr Čekalin nicméně oznámil, že od pondělí platí zvláštní opatření pro prověrku pošty. "Nebezpečné jsou nejen dopisy, ale i balíčky," uvedl v televizním pořadu a nabádal obyvatele k bdělosti. V Rusku byly ovšem poštovní zásilky mnohdy otevírány bezpečnostními službami bez ohledu na nějaké hrozby. Dopisy a balíčky často přichází adresátovi již rozlepené. Není jasné, zda tato praxe bude pokračovat i s ohledem na aktuální vývoj.

Rusko