Praha zaplatí exhumaci ostatků kněze Josefa Toufara umučeného komunistickou StB

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Ostatky kněze Josefa Toufara se budou exhumovat. Duchovní umučený Státní bezpečností po takzvaném Číhošťském zázraku je pohřbený na hřbitově v pražských Ďáblicích v hromadném hrobě pod falešným jménem J. Zouhar.

Takzvaný Číhošťský zázrak se stal v prosinci roku 1949.

„Bylo kázání. Důstojný pán byl na kazatelně a říkal: ‚Tady ve svatostánku je váš spasitel‘. Ukázal takhle rukou, já jsem se podívala na oltář a v tu chvíli se začal pohybovat ten křížek,“ vypráví pamětnice.

Příští rok v únoru uplyne 65 let od Toufarovy smrti. Exhumaci jeho tělesných ostatků za přibližně 300 tisíc korun zaplatí hlavní město Praha.

Domluvila se na tom s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem při příležitosti Toufarova blahořečení. Česká biskupská konference dala k blahořečení souhlas v dubnu 2013. Musí ho ale ještě potvrdit papež.

Pozornost se osobě Josefa Toufara věnovala i po jeho smrti v 50. letech. Číhošťský zázrak se snažila zneužít dobová propaganda, která pomocí krátkého dokumentu z rekonstrukce případu veřejnosti předkládala svou verzi příběhu.

„Šlo se věci na kloub. Zjistilo se, a tamější farář se přiznal, že na struně na hřebíčkách z kazatelny krucifixem pohyboval,“ uvádí ukázka z filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení.

Zároveň se začala šířit informace o tom, že měl duchovní zneužívat ministranty. Co a jak se v Číhošti opravdu stalo, dodnes nikdo nevysvětlil.

Lidé si památku Josefa Toufara připomínají na pietních akcích v únoru, kdy je výročí jeho smrti. V Ledči nad Sázavou, který leží na Vysočině nedaleko Číhoště, je dokonce malý park věnovaný umučenému knězi.

00102326.jpeg