Povodně přišly ve dvou vlnách. I přes maximální odpouštění se Orlík naplnil a voda mířila na Prahu

11. srpen 2022 09:00

Přehrada Orlík. Ta první mimořádně vydatné srážky 6. a 7. srpna ustála a vodu podržela. Když ale 11. srpna začalo znovu vydatně pršet, bylo už povodí tak nasycené a nasáklé, že všechna voda odtékala z krajiny rovnou do vodních toků a přehrady. I při maximálním odpouštění se Orlík naplnil a voda pak neřízeně mířila na Prahu. Dalo se tomu zabránit?

Zatímco dnes jsou odhalené břehy a kvůli stavbě bezpečnostního přelivu je snížená vodní hladina, tak v roce 2002 byla voda zhruba jeden a půl metru nad prostory, po kterých vodohospodáři běžně chodí.

Uvnitř přehrady Orlík

„Hladina vody byla o jeden a půl metru vyšší, než je maximální hladina celé této nádrže. Čili tady nastal ten okamžik, kdy veškerá voda, která přitékala, tak také odtékala. A to už nebylo možné řešit jakékoliv manipulace,“ vzpomíná ředitel povodí Petr Kubala.

Byl tedy dostatečně nachystaný volný prostor před těmi povodněmi, které přišly ve dvou vlnách? „To mohu potvrdit zcela jednoznačně, že byl, protože je předepsaný retenční prostor. Byl 61 milionů m3 a před první vlnou byl volný, více než dvojnásobně, přesně126 milionů m3. Před druhou vlnou, kdy jsme po té první transformaci opět snižovali hladinu, tak byl volný retenční prostor o objemu 104 milionů m3. Takže toto je bez jakýchkoliv diskusí,“ uzavírá Kubala.

U přehrady Orlík
autor: Věra Hájková | zdroj: Zoo Praha
Spustit audio