Podskalí – z osady s tisíciletou historií se dochoval jediný dům

První zmínka o osadě s kostelem svatého Kosmy a Damiána se váže k roku 1198, ale její historie je patrně mnohem starší. Dnes si můžeme prohlédnout už jen jediný dům, který se z původního Podskalí dochoval, podskalskou celnici. Po velké povodni v roce 1890 se totiž rozhodlo, že je třeba Prahu chránit před vodou vysokou nábřežní zdí. Po vybudování městské říční navigace s náplavkou byly historické domečky odříznuty od vody, po demolici území rozparcelováno a začaly se budovat činžovní domy, které tu dnes stojí.

Podskalská celnice na Výtoni se zachovala díky tomu, že ji město v roce 1908 odkoupilo jako památku na rázovitý život ve starém Podskalí. V roce 1939 byla budova převedena do vlastnictví Muzea hlavního města Prahy, které zde po 2. světové válce otevřelo první historickou expozici. Z výše zmíněných důvodů budova celnice jako jediná stojí pod úrovní současného terénu. Je tu pobočka muzea, depozitář a restaurace.

Na úrovni bývalého Podskalí stojí budova celnice na Výtoni, dnes muzeum a restaurace
Činžovní domy v místě bývalého Podskalí
Spustit audio