Počítačové viry Sircam a Code Red jsou velmi chytré viry

r_2100x1400_regiony.png

Počítačové viry Sircam a Code Red, které od poloviny července napadly ve světě mnohé počítače, představují kategorii velmi přesných virů.

Samy se totiž kopírují a šíří po Internetu bez zásahu uživatelů počítačů, napsala dnes agentura AFP. Klasický virus je částí počítačového programu: proniká do programu jako se biologický virus zabydluje ve zdravé buňce. "Virus se tedy šíří jen tehdy, když je spojen s programy typu Word nebo Excel, nebo přes disketu," vysvětluje Sofie Piétremontová, vedoucí výroby u firmy Symantec, která vytváří programy na ochranu před viry. Virus, který je autonomnější, prostě naroubován na uživatelský systém, se šíří sám tím, že se zdvojuje. Vstoupí do vašeho počítače, jestliže kliknete na klávesu otevírající e-mail (tomu je tedy třeba se vyhnout). Pak se ale šíří do dalších počítačů, aniž byste cokoli dělali. "Cílem viru je nakazit co nejvíce počítačů," vysvětlují zástupci francouzské instituce Renater (Státní síť telekomunikací pro technologii, školství a výzkum).

Virus "Iloveyou", který se šířil elektronickou poštou, napadl loni e-mailové adresy a sám se pak šířil na všechny další adresy, které nalezl. Sircam je v tomto roce variantou viru "Iloveyou", ale nebezpečnější. Může napadnout a zaslat dále důvěrné informace nebo zničit data na pevném disku. Počátkem srpna například zaslal na Internet důvěrné dokumenty ukrajinského ministerstva. Na rozdíl od viru "Iloveyou" nepotřebuje nový virus Microsoft Outlook, upřesnila Sofie Piétremontová, protože "používá vlastní motor pro hledání adres". Code Red funguje podobně jako Sircam, ale jeho terčem nejsou e-mailové adresy, nýbrž servery web, přičemž využívá nedostatků uživatelských systémů Windows NT a Windows 2000, přesněji jejich funkci Internet Information Server (IIS). Uživatelské systémy Windows 95, 98, MAC OS (Apple) a Linux tedy nejsou dotčeny. Kromě tohoto viru existují další kategorie viru, zvláště pak tzv. trojský kůň. Je to program,který umožňuje cizí osobě přístup k počítači tím, že vytvoří jakási "zadní vrátka". Na rozdíl od viru se však "trojský kůň" nekopíruje.