Parkové muzeum ve Starých Modřanech ztvárnilo místní historické události

Když Josephine Bakerová tančí se jmenuje jedna z atmosfér Parkového muzea
Když Josephine Bakerová tančí se jmenuje jedna z atmosfér Parkového muzea

Osmnáct výtvarných realizací připomíná stejný počet zlomových momentů lokality i jejího blízkého okolí. Parkové muzeum vzniklo na ploše 12 tisíc metrů čtverečních, ve dvou vnitroblocích nových domů.

Jednotlivé prvky parku, poeticky nazvané „atmosféry“, jsou doplněny informačními tabulemi s popisem daného motivu nebo události.

Během několika minut se tak můžete vrátit do doby bronzové nebo do časů, kdy zde žili Keltové. „Když jsme zpracovávali koncepci parku, šli jsme se podívat na místo a cestou jsme procházeli okolo staré vilové zástavby. Řekli jsme si, že nové bytové domy mají zcela odlišné měřítko oproti původní vilové čtvrti. Tento městský kontrast nám posloužil jako výchozí bod, jak dál s prostorem zacházet,“ vypráví architekt Matěj  Görner, který společně s kolegy Tomášem Legnerem a Matějem Jakoubkem koncepci parkového muzea vytvořil.

Plán se podařilo zrealizovat díky vstřícnému přístupu městské části Praha 12, místních občanů a investora, jímž je soukromá stavební společnost. Velkou zásluhu na vzniku parkového muzea má zástupce investora Petr Dušta, který svojí zkušeností nastavil vysokou laťku celého projektu. A jak se říká, i sebelepší projekt by zůstal pouze na papíře, kdyby se na jeho realizaci nesehnaly finance.

První zastavení u hlavního vchodu do parku vrací příchozí do roku 1881. Tehdy do Modřan dorazil vlak a přivezl s sebou uhlí, průmyslový rozmach a kulturní rozkvět. Kovový nábytek pod starým dubem a dřevěné kuželky, které si můžete zahrát (stejně jako velké šachy, umístěné opodál, u další „atmosféry“), připomínají časy první republiky. Výše zmíněný modřanský cukrovar zase evokují sedátka ve tvaru bridžových kostek cukru. V roce 1934 si totiž zaměstnanec podniku, inženýr Baur, nechal patentovat cukrové kostky vzhledu karetních symbolů, takzvané kostky bridge. Modřanský divadelní spolek a přírodní divadlo Na Srážce připomíná improvizované divadelní jeviště a hlediště, další zastavení upozorňuje na jednu ze zápletek bitvy s Prusy, čtyři grafické dekorace v dlažbě na motivy keltských bronzových šperků u dětského pískoviště odkazují k nedalekému hradišti na Závisti.

Na každém kroku je tady zkrátka umístěný zábavný výtvarný detail či originální městský design. Parkové muzeum ve Starých Modřanech je zábavnou encyklopedií pod širým nebem plnou neotřelých nápadů a dobrého vkusu.