O rekonstrukci Libeňského mostu se postará Metrostav. Nejdříve postaví lávku pro pěší a cyklisty

21. leden 2022

Během několika měsíců začne oprava Libeňského mostu. Technická správa komunikací v úterý podepsala smlouvu s firmou Metrostav TBR, která má na starosti jak projekt, tak samotnou stavbu. Práce mají skončit do pěti let. 

Čtěte také

Stavební firma musí vyřídit ještě potřebná povolení, aby samotné práce mohla zahájit. Získat by je chtěla tak, aby ještě letos, někdy na přelomu léta a podzimu, stihla postavit i provizorní lávku přes Vltavu. Ta bude sloužit pro pěší a cyklisty. 

„Následně ty práce budou pokračovat tím, že budeme moct začít s přeložkami některých inženýrských sítí. Ono v tom libeňském soumostí, které se sestává ze šesti celků, je těch sítí opravdu hodně. My potom přeložíme ty inženýrské sítě právě na tu lávku a budeme se věnovat vlastní rekonstrukci mostu,“ uvedl předseda představenstva zhotovitelské firmy Aleš Gothard. Hlavní práce by měly začít v roce 2024.

Součástí bude také úprava okolí mostu

Rekonstrukce mostu znamená také dlouhodobější výluku dopravy. Zhotovitel se zavázal, že nebude delší než jeden rok. V místě bude podle magistrátu zajištěná náhradní autobusová doprava. Takže buď lidé půjdou na tramvaj v ulici Komunardů, nebo se přes pěší lávku dostanou na stranu k Palmovce, kde autobusy pojedou.

Libeňský most, schodiště

Výsledná podoba mostu by měla co nejvíc připomínat tu originální, kubistickou stavbu z roku 1928. Celá rekonstrukce se netýká jen samotného mostu, ale i jeho okolí. Jak na holešovické straně, tak v Libni.

„Důležitá část je na Rohanském ostrově, kde most je tvořen pouze násypem. Namísto násypu vznikne nový most, který naváže na tu rekonstrukci a prodlouží délku současného mostu až na dvojnásobek. I ten jeden oblouk, který je největším betonovým obloukem v Čechách, bude zachován. Součástí budou i protipovodňová opatření, retenční nádrž, proplachovací kanál,“ upřesňuje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Spustit audio