Nový rok můžete začít třeba v Nové galerii na Vinohradech

Nová galerie vznikla v roce 2014 jako společný projekt akademického malíře Martina Mainera a zakladatelky ateliéru Malování kreslení Niny Hedwic.

Zřejmě největší soukromá galerie v Praze plně využívá členitých podzemních prostor domu v Balbínově ulici, díky kterým může vystavovat i velká plátna a v omezeném rozsahu dokáže umístit i sochařská díla. Podle Niny Hedwic je galerie založena na několikaleté a dlouhodobé spolupráci se zastoupenými autory. Pilířem galerie je pak obchodní a výstavní činnost spolu s poradenstvím, pedagogikou a vydavatelskou činností.

Nová galerie, Vinohrady
Nová galerie, Vinohrady
Nová galerie, Vinohrady
Nová galerie, Vinohrady
Spustit audio