Nová kniha o Žižkově od bratrů Čvančarových zobrazuje dějiny od Keltů až po současnost

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tramvaj před kostelem Rocha, 1927

Reprezentativní rozsáhlou publikaci zpracovali Žižkováci, bratři Miroslav a Jaroslav Čvančarovi.  Přispělo jim k tomu mnoho pamětníků, dokumentaristů a starousedlíků.

Kniha obsahuje více než 1000 dobových i současných fotografií a dokumentů, převážně ze sbírek bratrů. Děj je řazen chronologicky od nejstarších dochovaných nálezů na území dnešní městské části Praha 3, přes zakládání vinic, vznik zemědělských usedlostí, založení vesnic, vznik obcí a postupně měst Vinohrady a Žižkov.

Kniha neobsahuje jen popisy vývoje území, ale také portréty osobností z oblasti politiky, stavitelství, kultury, sportu a veřejného života vůbec, které na území Prahy 3 působily, pracovaly, žily či žijí dodnes. Kniha je dokladem překotného rozvoje této pražské části, pracovitosti a určité výjimečnosti jejích bývalých i současných obyvatel, kteří jsou hrdi na místo, které je jim domovem.

„Už náš otec začal psát kroniku města Žižkova. Nestačil dát obsáhlé dílo dohromady, ale můj bratr Miroslav v tom pak pokračoval a za více než 60 let nafotil celou řadu snímků a shromáždil další materiály,“ vysvětluje vznik knihy Jaroslav Čvančara.