Na vlastivědné vycházky Prahou s průvodci Prague City Tourism 3/4

Židovské, nebo Havelské město, Rudolfinum, paláce na Malé Straně nebo večerní prohlídka Staroměstské radnice. To je jen několik příkladů z nabídky společnosti podporující cestovní ruch v hlavním městě. O popularitě svědčí i fakt, že procházky s maximálním počtem 50 účastníků se poměrně rychle vyprodávají.

Jednou z nejbližších stále dostupných je vycházka s názvem Pražské domy, která se koná v sobotu 12. ledna. „Začínáme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš známé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Hodně si také povíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť pražské asanaci,“ zve průvodkyně Marcela Smrčinová.

Podrobný program pražských vlastivědných vycházek najdete na www.praguecitytourism.cz

První a druhý díl vlastivědných vycházek Prahou si můžete pustit níže:

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...