Na malování na vodní hladině nebo kreslení pravou hemisférou láká ateliér na Vinohradech

Výtvarné kurzy v ateliéru na Vinohradech
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Výtvarné kurzy v ateliéru na Vinohradech

Ve Výtvarném ateliéru Malování a kreslení začínali před deseti lety s výukou klasických technik kresby a malby, od kresby tužkou, uhlem, přes malbu akrylem, akvarelem a olejomalbu.

„Postupně se snažíme přidávat i poněkud netradiční způsoby, jako je malba na vodní hladině, kresba pravou mozkovou sférou a další netradiční techniky,“ vysvětluje zakladatelka ateliéru Nina Hedwic.

Výtvarné kurzy v ateliéru na Vinohradech

Náš mozek se skládá ze dvou polovin - tzv. hemisfér, které jsou vzájemně propojeny. Levou hemisféru označujeme jako logickou a pravou jako emoční. Levá hemisféra nám pomáhá v takových oblastech, jako je logické myšlení, mluvené slovo. Naopak pravá mozková hemisféra nás ovlivňuje emočně. Podporuje naší kreativitu a neklade omezení.

Výtvarné kurzy v ateliéru na Vinohradech

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou začala aplikovat americká profesorka kreslení Betty Edwardsová, která vychází z  poznatků fungování pravé a levé poloviny našeho mozku. Tato teorie vznikla na základě vědeckého bádání neurobiologa Rogera W. Sperryho. Vědec za odhalení, jak mozek funguje, dostal v roce 1981 Nobelovu cenu.