Kotulové v pražské zoo mají nový domov

Další letošní novinkou v Zoo Praha je nový domov pro kotuly veverkovité. Jejich novými sousedy jsou giboni stříbrní a nový pavilonek vyrostl v expozičním celku Vodní svět a Opičí ostrovy v dolní části zahrady.

Původní příbytek  čilých jihoamerických opiček bude zbourán během úprav kmenových stok, které procházejí areálem. Součástí projektu je sice obnova objektu, ale kotulové by byli na půl roku bez střechy nad hlavou, proto jim byl v předstihu zajištěn náhradní pavilonek. A tak na tom nakonec vydělali jak návštěvníci, tak i kotulové.

Po Darwinově kráteru zoologická zahrada otevřela další novinku. Pavilon je unikátní, krásně architektonicky zpracovaný a usazený do místa plného zeleně, kam je radost přijít. V novém domově se postupně zabydlelo devět samic a nový samec Manu, který do zoo přicestoval na sklonku minulého roku z Francie.