Končí vydávání volebních průkazů pro ty, kteří si ho nechtějí vyzvednout osobně

Volební místnost těsně před otevřením

O voličské průkazy si mohou zájemci, kteří si nechtějí vyzvednout průkaz osobně, zažádat naposledy v pátek. Žádost musí zájemci doručit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu.

Voličský průkaz je určen pro toho, kdo nebude v době voleb ve svém volebním okrsku, kde má trvalý pobyt. Musí však být alespoň ve svém volebním obvodě. To znamená, že pokud je zájemce z Tábora, tak může hlasovat do zastupitelstva Jihočeského kraje na volební průkaz třeba v Třeboni, ale už ne v Plzni.

Formulář se žádostí o vystavení volebního průkazu musí obsahovat úředně ověřený podpis. „Úřední ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů a potom držitel poštovní licence, hospodářská komora a notáři. Pokud si zažádáte u správních úřadů, tak u těchto správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku,“ vysvětluje, kde všude je možné podpisy ověřit, vedoucí oddělení voleb ministerstva vnitra Jitka Červenková.

O průkaz je možné požádat také elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Osobně je možné si pro průkaz přijít do středy 5. října.