Kdy se cestující dočkají nové železniční trati z Prahy do Kladna?

15. březen 2012

Pražský primátor a ministr dopravy by měli koncem března podepsat memorandum o spolupráci na velkých dopravních stavbách v okolí Prahy. Mezi priority v železniční dopravě patří modernizace trati Praha-Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně. Jak by nová trať měla vypadat a kdy se jí cestující dočkají, zjistila redaktorka Anna Königsmarková.

Vlaky z Kladna přiváží do Prahy denně za prací tisíce lidí. Jednokolejná trať ale pochází z 60. let minulého století a nápor cestujících nezvládá, říká Tomáš Drvota z oddělení komunikace Správy železní dopravní cesty Praha, která je investorem stavby:

"Principem modernizace je zejména zkapacitnění současné trati. To zkapacitnění dosáhneme tím, že budeme trať zdvojkolejňovat a zavedeme elektrifikaci, což umožní provoz rychlých a ekologických elektrických jednotek příměstských vlaků."

Díky nové dráze se lidé dostanou z Prahy do Kladna o téměř deset minut dříve. Cesta tak bude trvat dvacet sedm minut. Na trati vznikne i nová odbočka na letiště Ruzyně.

"V současné době spojení letiště Praha Ruzyně vlakem není. Počítá se s touto variantou právě v rámci modernizace trati Praha Kladno, kdy by od stanice Praha - Ruzyně mělo vést po novém tělese dráhy úplně nová trať, která by spojovala právě letiště Praha Ruzyně s centrem Prahy po kolejích."

Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází. V té první by měla být trať od nádraží Praha Bubny do Veleslavína zapuštěna do země. Zastávka Praha Dejvice by tak byla podzemní, stejně jako nová stanice v Liboci. Tato varianta je ale příliš finančně náročná. Investor proto uvažuje, že nejprve začne s revitalizací trati od Veleslavína do Kladna.

"V tuto chvíli uvažujeme, že bychom předělali posloupnost jednotlivých fází tak, aby se začalo právě na té méně náročné části, čili z Prahy Veleslavína směrem na Kladno plus vybudování té odbočky, a ta následná fáze by se řešila až potom, co by byla dokončena modernizace směrem do Veleslavína."

Náklady na zapuštění do země se podle Tomáše Drvoty pohybují okolo 27 miliard. Druhá etapa by stála pouze 8 miliard. Opačný postup výstavby ale musí schválit ministerstvo dopravy.

"My předpokládáme, pokud ministerstvo dopravy schválí změnu fází, jak je navrhujeme, aby to bylo finančně únosné, začali bychom do pěti let stavět právě v úseku Praha Veleslavín - Ruzyně a následně Ruzyně - Kladno Ostrovec," dodává Tomáš Drvota.

Modernizace trati mezi Kladnem a Veleslavínem pak bude trvat zhruba tři roky. V průběhu prací bude provoz na trati patrně úplně vyloučen.

autor: ank
Spustit audio