František Toulec: současná podoba dvora se mi líbí

Toulcův dvůr

S pamětníky Květou a Františkem Toulcovými - potomky posledního nájemce Toulcova dvora, který dal dnešnímu středisku ekologické výchovy název, se můžete setkat přímo v Toulcově dvoře. Sourozenci budou vyprávět mimo jiné o tom, jak se na dvoře hospodařilo a řadu dalších zajímavých vzpomínek. Společně s námi se teď alespoň na okamžik můžete přenést do Hostivaře na Toulcův dvůr. U telefonu jsme přivítali pana Františka Toulce.