Evropské listy opět o procesu s Miloševičem

Tisk věnuje zvýšenou pozornost zahajovanému procesu s bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem, obviněným z válečných zločinů a genocidy. Britský Financial Times napsal, že proces musí být veden čestně a má být takto chápán i v Srbsku. Aby byl rozsudek nenapadnutelný, musí mít Slobodan Miloševič všechny šance k obhajobě.

Haagský soud musí být i nezávislý, bude-li obžaloba neméně horlivě přednášet obvinění proti bosenským muslimům a kosovským Albáncům stejně jako proti Srbům a Chorvatům. Úspěšné soudní přelíčení posílí nejen autoritu soudu, ale povede možná i k obžalobě dalších válečných zločinců na Balkáně, uvádí britský Financial Times.

Ruská Izvěstija k haagskému procesu napsala, že Slobodan Miloševič už předem zná rozsudek: doživotí. Tribunál nebude muset příliš rozvažovat nad otázkoou "vinen" či "nevinen": Hlavní žalobkyně Carla del Ponte-ová i Miloševič jsou o výroku viny přesvědčeni. Miloševič se však považuje za nevinnou oběť. Světová veřejnost naproti tomu vidí v bývalém jugoslávském prezidentovi zločince, který zasluhuje tvrdý trest, uvádějí ruská Izvěstija.

Norský Aftenposten s jistým podivem poznamenal, že i když je proces proti Miloševičovi považován za nejvýznamnější od konce druhé světové války, ve světovém tisku se zatím velkého ohlasu nedočkal. Velké konflikty se mezitím posunuly dál od Balkánu, přestože pod povrchem to stále doutná.

Bude to proces s nejistým koncem. Přestože body obžaloby - genocida, zločiny proti lidskosti, vážné porušení ženevské konvence a mezinárodního práva za války - jsou velmi závažné, ani zdaleka to ještě neznamená, že bude možné Miloševičovu vinu prokázat, soudí norský Aftenposten.

Nezávislý pařížský Le Monde hledá určitou souvislost mezi haagským procesem a teroristickou sítí Al-Kajdá. Pokud chtějí USA teroristy z Al-Kajdá postavit před zvláštní soudy, odporuje to duchu mezinárodního tribunálu v Haagu...Prezident Bush tak Miloševičovi, který popírá legitimitu tribunálu a mluví o "politickém procesu", dává do rukou argumenty.

Právní status ne-afghánských zajatců z Al-Kajdá dosud nebyl definován. Jestliže však války 21. století konfrontují demokracie s teroristy, pak se nabízí i šance pro jistý posun mezinárodního práva kupředu. Justice je nejlepší zbraní proti terorismu, uvádí pařížský Le Monde.

Vídeňská Die Presse kritizuje současný americký postoj vůči Íránu jako školský příklad toho, jak může politika škodit. Jako by osmdesátá léta už dávno neminula a u moci byl dosud Ronald Reagan, pranýřoval George Bush junior Írán jako "říši zla" - takzvaně "střelbou od boku". Značné úsilí za kulisami o sblížení někdejších úhlavních nepřátel bylo rázem zničeno.

Spojené státy se vmžiku změnily opět v "satana", prázdná, nabubřelá slova revolučního vůdce imáma Chomejního se opět vrátila do oficiální rétoriky. Tuto těžkou recidivu radikalismu odnesou především reformní síly kolem íránského prezidenta Mohameda Chátamího, konstatuje rakouská Die Presse.

K nadále neutěšené situaci na Blízkém východě uvedl milánský konzervativní Corriere della Sera. . Řešení blízkovýchodního konfliktu, jak neustále opakují mnozí i v Izraeli, je možné pouze politickou cestou. Na tom pracuje, i když se značnou skepsí, ministr zahraničí Šimon Perez. On a šéf palestinského parlamentu Abu Ala údajně vypracovali plán, v němž se uvažuje o uzavření příměří, o vzniku palestinského státu a o dalších jednáních k ukončení konfliktu. Zatím však premiér Ariel Šaron dělá vše pro zmaření tohoto projektu, píše "Corriere della Sera". - Londýnské konzervativní "Timesy" se věnují narušení britsko-francouzských vztahů kvůli uprchlickému táboru na francouzské straně tunelu pod kanálem La Manche. . Británie by podle listu měla anulovat bilaterální dohody do doby, než bude Francie akceptovat nové dohody o tunelu. Měla by dále trvat na tom, že EU musí změnit Dublinské ujednání, podle kterého mohou být azylanti odsunuti do první bezpečné země. Anebo by měla vzhledem k významnému národnímu zájmu tuto dohodu vypovědět. . Premiér Tony Blair by měl prezidentu Chiracovi a ministerskému předsedovi Jospinovi (žospénovi) francouzsky připomenout pár skutečností o škodách, které tím působí. A francouzské ministerstvo vnitra, které tvrdí, že do voleb nemůže nic podniknout, by mělo okamžitě jednat, aby zastavilo tento nebezpečný obchod s lidmi. Případná nehoda by nezabila jen přistěhovalce, obětmi by byli i Britové, Francouzi a také britsko-francouzské dohody, uzavírají londýnské "Timesy". - Pařížský "Le Figaro" se domnívá, že ohlášená kandidatura Jacquesa (žaka) Chiraca pro druhé prezidentské období Francii nijak nepomůže. Země je ve špatné situaci na to, aby jí teď dokázaly pomoci osvědčené klasické recepty. Faktem zůstává, že v uplynulých letech prožila Francie značný pokles. A hrozí, že v příštích letech jako poškozená loď klesne ke dnu. . Politický význam a postavení Francie ve světě i v Evropě zaznamenaly pád. Konkurenceschopnost země utrpěla. Sociální trhlina, procházející celou Francií, se rozšiřuje a prohlubuje. Stát, armáda, policie a justice ztratily respekt. Státní rozpočty a výdaje v resortu zdravotnictví odrazují soukromou iniciaivu. Ďábelská slepá ulička. Všechno nebo aspoň skoro všechno bude nutno přezkoumat a předělat, soudí pařížský "Le Figaro".