DUHA

r_2100x1400_regiony.png
30. květen 2002

V úvahách na téma, co bude po volbách, se objevuje také termín "duhová koalice". Myslí se tím koalice všech demokratických stran, tedy kromě nedemokratických komunistů. Stran, které zastupují všechny strany duhy nebo také politického spektra. Že duha je světelný oblouk na obloze tvořený barvami slunečního spektra vzniklého rozkladem slunečních paprsků při dešti, asi pro vás není novinka. My tady ale obvykle mluvíme o tom, jak jednotlivá slova vznikla, a takové informace pro většinu z nás novinkami bývají. Takže jak je to se vznikem slova duha? A k tomu ještě další otázka, souvisí duha nějak z duhem, který se objevuje ve slovním spojení, jde nám to k duhu a od kterého pocházejí slova neduh a neduživý? Slovo duh vypadá jako abych tak řekl mužská varianta výrazu duha.

Vezměme to od duhy. Je to výraz všeslovanský, v polštině je slovo dęga, v ruštině dugá, v srbštině a chorvatštině dúga a tak dále. Pozoruhodné je, že v některých slovanských jazycích se tímto slovem označuje jen onen barevný oblouk vznikající, když současně prší a svítí slunce, v jiných však toto slovo má pouze význam "část koňského postroje ve tvaru oblouku", eventuálně "část stěny sudu". Společným abych tak řekl jmenovatelem všech různých slovanských významů slova, které v češtině zní duha, je oblouk, něco klenutého. Atmosférická duha se asi jmenuje podle té části koňského postroje ve tvaru oblouku. Dál do minulosti odborníci jít neumějí. Jen bych ještě dodal, že rčení pije jako duha pochází z dávné představy, že nebeská duha svými konci ze země nasává, pije vodu. A teď duh, z něhož jsou neduh a neduživý. Duh není jaksi samec od duhy, duh s duhou jazykově ani jinak nemá nic společného. Duh je zdraví, síla, užitek a prospěch. Jak víme, když nám něco jde k duhu, je nám to ku prospěchu. Neduh je ovšem opak zdraví a síly, je to nemoc a kdo je neduživý, je nemocný. Staré praslovanské dog znamenalo pevný, silný, ruské dužij dosud znamená silný. Ostatně i ve staré češtině existovala slova duží a dužný, která znamenala velký, silný, masitý. Tato slova už moderní čeština zapomněla, ale vzdálenou vzpomínku si na ně zachovala ve slovech dužina či dužnita, dužnatět a dužnatý.

Dotazy, připomínky a náměty mi můžete psát na novou e-mailovou adresu mnovotny@rozhlas.cz

Spustit audio
autor: Michal Novotný