DRAGOUN

1. říjen 2002

V minulém týdnu jsem tu v souvislosti s husarským kouskem poslankyně Marvanové mluvil o husarech. A posluchač Král z Poděbrad mě upozornil na další pojmenování jízdních vojáků, na výraz dragouni, a navrhl mi, abych o něm promluvil. Rád.

V encyklopediích se píše, že slovem dragouni, tedy francouzsky dragoni, se od 16. století označovali příslušníci lehkého jízdního vojska. A že se to slovo později rozšířilo z Francie do celé Evropy. Argentinský spisovatel Borges však ve své Fantastické zoologii upozorňuje, že předchůdci pozdějších dragounských pluků byly dávné římské kohorty, vojenské jednotky, jejichž symbolem byl drak, latinsky draco. Tím jsme se dozvěděli hned dvě zajímavé informace. Že staří Římané měli vedle známějších legií také kohorty a že slovo dragoun asi souvisí s latinským pojmenováním draco, drak. Nejdřív stručně o kohortách. Tímto slovem staří Římané v různých dobách označovali různé jednotky. Nejprve byly kohorty, latinsky cohors, jednotky menší než legie, jedna legie měla deset kohort. Později, za císařské doby, se slovem cohors označovaly samostatné jednotky pomocných sborů a v Římě působící městské, tedy vlastně policejní, a hasičské kohorty. Slovo cohors původně znamenalo ohrazené místo, lidé shromáždění na ohrazeném místě, tedy například v kasárnách. Jeho základem je totiž latinské hortus, ohrada, které je příbuzné s naším hrad. Nevím, jak ctihodná římská kohorta přišla k tomu, že tohle slovo dnes známe jen jako nadávku označující skupinu dobrodruhů. Možná to má co dělat s nevalnou pověstí starořímských policejních kohort a policie vůbec. Ale vraťme se ke dragounům. Na praporcích římských kohort býval vyobrazen drak, což přejaly mnohé pozdější oficiální a neoficiální vojenské jednotky, útvary a skupiny. Draci byli na přídích lodí skandinávských pirátů, na praporech germánských králů Anglie a od 16. století na standartách francouzských jezdeckých pluků. Toto populární leč neexistující zvíře, napůl hada napůl ptáka, si vojáci dávali na prapory samozřejmě proto, aby děsili své nepřátele. České slovo drak je stejně jako francouzské dragon přejaté z latiny, kde slovo draco vzniklo z řeckého drakon, které má s největší pravděpodobností původ ve slovese derkomai, hledím. Drak je tedy tvor s hrozivým pohledem. Abych téma dragoun vyčerpal, musím říct, že se tak jmenuje i jedno plemeno okrasných holubů a také látkový pásek vzadu na plášti nebo na kabátu. Jak k tomu přišli holubi, nevím, pásek se tak určitě jmenuje proto, že podobný měli dragouni na svých uniformách.

Dotazy, připomínky a náměty mi můžete psát na novou e-mailovou adresu mnovotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.