Domácí násilí z pohledu nového občanského zákoníku

4. prosinec 2013

Jak se podle Nového občanského zákoníku bude pohlížet na domácí násilí? Jak se proti němu bránit? Ptali jsme se právního poradce Matouše Blažka ze sdružení Spotřebitel.net.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u Třináctky. Dnes tady máme opět našeho právního poradce Matouše Blažka ze sdružení Spotřebitel.net. Sám si dal takové krásné adventní téma - domácí násilí, ale protože se nám blíží vlastně nový rok, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník, budou tam zásadní změny a paradoxně i ten adventní čas je takovým kritickým. Psychologové o tom hovoří, že byť by rodina k sobě měla mít blízko, tak právě proto, že je třeba nedostatek peněz a lidé nemají na dárky, tak vlastně ty vztahy v rodině se vyhrocují a možná může právě dojít i k nějakým nepříjemnostem, tak jak jim zabránit, nebo jak se alespoň správně právně chránit, to nám už dneska poví Matouš. Ahoj, vítej. Dobrý den.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den. Tak domácí násilí tedy jsem zvolil takové vánoční téma, bohužel se z něj vánoční téma stalo. Domácí násilí, obrana proti němu, tak je buď trestněprávní nebo občanskoprávní. Trestněprávní, to nám je každému jasné, že se může jednat o trestný čin a že by v tomto směru konala policie. A dotyčný, který se dopouští domácího násilí, tak by mohl být soudně trestán, to znamená podmínka, odnětí svobody a tak dále, a tak dále. Těch trestů, které lze uložit, je celá řada. Ten trestný čin příslušný, ten se jmenuje týrání osoby žijící ve společném obydlí a znamená to vlastně, že pokud někdo týrá svoji blízkou osobu, osoba blízká, to asi tady nebudeme vysvětlovat, každý má trošku povědomí nebo osobu, která s ním žije ve společné domácnosti, takže spolu prostě bydlí, tak potom může dojít k odnětí trestu svobody až na 4 roky. Pak jsou tam ještě zhoršující skutkové podstaty.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady byl také ten institut vykázání z bytu.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Určitě. 

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Pakliže přijede policie a opravu se potvrdí, že například muž anebo žena vztáhla ruku na toho druhého, ale jak se to pak dokazuje, že to opravdu byl trestný čin třeba zrovna u psychického domácího násilí,

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak, pokud se týká té policie a řešení na místě, tak policie na místě řeší jenom vykázání té osoby ze společné domácnosti, ale trestní řízení, to je něco jiného, tam se provádí dokazování, soudní řízení a tak dále. A jak jsem mluvil o tom trestném činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, tak tím týráním se myslí buďto nějaké bijí, tělesné poškozování, ale také psychické násilí anebo třeba nucení k nějakým úsluhám. Pokud se toto děje delší dobu, tak to lze považovat za týrání, čili tam ta dotyčná osoba může být i trestně odpovědná vůči státu a může to dojít i k udělení trestu odnětí svobody.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta osoba týrající?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak, osoba, která se dopustí týrání osoby blízké anebo osoby, která žije s ním ve společné domácnosti a ani tam vlastně nemusí docházet k tomu, že by to týrání probíhalo v tom společném obydlí, ale může probíhat i mimo společné obydlí. Tak, takže to máme ten trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. A kromě toho už jste tady začala hovořit o tom policejním vykázání. Tak policejním vykázáním lze řešit tu okamžitou situaci, kdy vlastně nějakou dobu dochází vlastně k tomu, že nějaké útoky a na základě těchto útoků se předpokládá, že se ta osoba dopustí dalších útoků, tak, proti životu, zdraví, svobodě nebo důstojnosti toho, kdo s ním žije ve společném obydlí, tak tam lze provést vykázání, to znamená, že policie na základě důkazů vykáže tu osobu, která činí tyto útoky nejdéle na 10 dní.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Aby ta týraná osoba měla šanci za těch 10 dní si rozmyslet, co dál, jak dál, a jak tuto situaci řešit?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak. Aby ta týraná osoba jednat se zbavila toho agresora na nějakou krátkou dobu a měla po tuto dobu možnost se obrátit na soud.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Takhle to fungovalo doposud?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Takhle to fungovalo doposud.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A jestli bude nějaká změna, to si řekneme.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
To si povíme v příštím ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, v tom dalším vstupu, děkuji. Dnes si tady povídáme s právním poradcem Matoušem Blažkem ze sdružení Spotřebitel.net o tom, jak nový občanský zákoník bude pohlížet na domácí násilí. Matouš nám v tom prvním vstupu představil to, jak to funguje nyní. A tam je ale zajímavé, nebo bych se chtěla zeptat, pakliže bych chtěla například vykázat manžela z bytu, že je na mě ošklivý a jenom mě psychicky týrá, ani bych neměla žádné modřiny, jak se to pak dokazuje v tu chvilku, protože já budu rozhozená, abych nakonec, aby nakonec nevykázali mě a neochránili chudáka manžela.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak to vykázání řeší zákon o Policii České republiky v paragrafu 44 a následující a říká, že potom tam jsou nějaké ty předchozí útoky, tak, pokud hrozí i další útoky, tak může být provedeno vykázání. A pokud se týká dokazování, tak to bude nejrůznější. Samozřejmě v případě těch fyzických útoků, tak tam budou asi zjevné nějaké modřiny, lékařské nálezy, přijela tam sanitka a tak podobně. A v případě psychických útoků se domnívám, že tam bude určitě možné svědectví sousedů, protože pakliže dochází k nějakému týrání, byť psychickému, čili nějaký řev a hrozby třeba fyzickým násilím anebo nucením k úsluhám, také často za silného hlasového projevu, tak to samozřejmě sousedé slyší. Teď si asi říkáme, že ti sousedé taky nemusí být doma, ale to tak úplně není pravda, protože v praxi, pakliže se jeden z manželů vlastně obrátí na státní orgány kvůli týrání, tak se tak děje po několika měsících i několika letech, kdy k tomu týrání dochází, není to tak, že by jeden večer došlo k tomu, že manžel donutí k nějakým úsluhám druhého manžela nebo je na něj, na něj zvyšuje hlas a tak podobně, tak tam se na státní orgány nikdo neobrací. Takže ano, určitě lze i psychické týrání prokázat ať už tím svědectvím osob, které žijí v té konkrétní domácnosti, budou tam třeba i děti, babička a tak podobně, anebo svědectvím sousedů.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak přemýšlím, co všechno se dokázat dá a nedá, já nad sebou mám docela hlučné manžele z východu, občas se tam tak perou, nebo perou, já nevím, jestli se perou, slyším křik, víc té ženy. Už jsem párkrát váhala, jestli právě nemám zavolat policii, ale aby člověk zase nebyl za takového toho bonzáka, ale pak jsem je chvíli po jedné hádce potkala ve výtahu, říkám - vy jste tam měli veselo, chtěla jsem volat policii. A manžel říká - to jste měla, aspoň byste mě zachránila. Tak to mě velmi zaskočilo, protože jsem podvědomě cítila, že trpí ta žena, možná je to obráceně. Oba se zasmála, takže jim asi ta italská domácnost dělá dobře na rozdíl ode mne, ale jestli je možné tedy, aby soused zavolal policii, když se něco děje? Možné to asi je, ale jestli pak může být i to vykázání.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak možné to samozřejmě je, ale pak bude záležet samozřejmě na tom dokazování. Pakliže oba manželé řeknou, že je všechno v pořádku, tak těžko ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Vykážou mě a až policie odejde, tak dostanu já taky přes čumák.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Možná ano.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak to tedy nevím, jestli by bylo úplně ideální, protože si všichni říkáme, že bychom měli dávat pozor na lidi ve svém okolí, sledovat to a aby tam, kde, i když už je ta propagace a informovanost o tom veliká, tak stále jsou rodiny, místa a slabší, kteří prostě, i když vědí, že to není správné, tak vlastně to násilí fyzické si líbit nechají.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Já bych to na místě spíš řešil tak, že bych se zeptal toho z těch manželů, u kterého se domnívám, že může být týrán, někde v soukromí bych se ho dotázal, jak to je a na základě toho rozhovoru bych se až potom možná obrátil na nějaké státní orgány a možná ještě před těmi státními orgány, aby to nebylo tak oficiální, tak bych zkusil třeba dát podnět nějaké poradně nebo tomu týranému manželovi potenciálně říct, ať se zkusí obrátit na tu poradnu anebo bych na tu poradnu zavolal sám, jestli by ho třeba nekontaktovali a nezkusili si s ním popovídat, nějak mu poradit, jak to je a tak dále. Takže bych to zkusil takhle přes ty poradny a bavit se, bavit se s tím týraným manželem a ty státní orgány až potom, když by tomu ten manžel byl přístupný spíše. Když by nedocházelo tedy opravdu k zjevným fyzickým útokům, když by byl někdo ohrožen na zdraví.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Aby už to nebylo, víte, jak se říká, s křížkem po funuse, protože jsou i případy, kdy bohužel se to nestihne včas ta pomoc. Dnes si ve Třináctce povídáme s právním poradcem ze sdružení Spotřebitel.net Matoušem Blažkem o domácím násilí, o tom, jak bude posuzováno od Nového roku, pakliže vstoupí v platnost nový občanský zákoník a vypadá to, že vstoupí. Budou tam změny na všech možných frontách, my si teď o tom hodně ve Třináctce povídáme a mě by, Matouši, tedy zajímalo, vy jste zmínil pak to soudní jednání. Jak to bude vypadat nebo v čem vlastně budou hlavně ty změny od toho Nového roku podle toho občanského zákoníku, které mají vstoupit v platnost? Teď jsme spíš tak konstatovali to, co platí doteď.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak ona se samozřejmě neočekává nějaká výrazná změna v tom, co jsme doteďka řekli. My jsme se bavili o té první fázi a sice o tom, že to nějak řeší trestní zákoník a že to nějak řeší zákon o Policii České republiky, který umožňuje policii, aby provedla vykázání. Řekli jsme si, že to vykázání se děje na dobu maximálně 10 dnů nebo na dobu 10 dnů a poté, že musí následovat soudní řízení. To soudní řízení a respektive předběžné opatření bylo dnes nebo ještě je dnes upraveno v občanském soudním řádu, je to paragraf 76 b a tento paragraf bude zrušen, protože vedle občanského soudního řádu začne platit ještě nový zákon a ten se jmenuje zákon o zvláštních řízeních soudních, takže to už bude jedno z těch zvláštních řízení soudních a tam v paragrafu 400 a následující, tak bude vlastně provedeno vlastně předběžné opatření, kdy vy se obrátíte na soud, že chcete předběžné opatření a soud o něm rozhodne do 48 hodin.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
To je takové to rychlejší řízení?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak. Vy tam máte vlastně lhůtu, kdy je ten agresor vykázán na 10 dnů.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
To tam zůstává těch 10 dnů?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
To tam zůstává a v těch 10 dnech my se obrátíme na soud a ten nám během 48 hodin rozhodne o tomto předběžném opatření a rozhodne o něm na 1 měsíc a to předběžné opatření lze prodlužovat až na 6 měsíců. My samozřejmě ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodne o tom, že se například ten násilník nemusí nebo naopak nesmí vracet do toho bytu?

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak. Rozhodne o tom, že ten násilník je vykázán z toho společného obydlí, že se nesmí přibližovat k tomu druhému partnerovi a tak dále. A to je právě předběžné opatření a spočívá vlastně nebo slouží k tomu, aby nějak upravilo ty vztahy, než bude vydáno rozhodnutí konečné. Tak a v novém občanském zákoníku, který bude v účinnosti tedy od 1. ledna, tak se stanoví v paragrafu 751 a následující, že pokud se to společné bydlení manželů v domě nebo bytě stalo pro jednoho nesnesitelným z důvodu tělesného nebo duševního násilí, může to být vůči manželovi, ale může to být i vůči jiným osobám, které se v tom obydlí zdržují, může to být, bude to zejména vůči dětem, tak, pokud je takovéto bydlení vlastně nesnesitelné, jak říká nový občanský zákoník, no, tak soud rozhodne, že omezuje právo manžela zde bydlet, to znamená omezí ho nebo ho vyloučí z toho bydlení, a to až na dobu 6 měsíců a toto lze i prodlužovat, to lze i opakovat, takže ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Úplně vykázat doživotně asi možné není.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Doživotně nikoliv, bude to jenom na 6 měsíců.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Získává se tam ten čas pro případné další řešení situace.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
A vždy se to bude po těch 6 měsících tohle to přezkoumání opakovat. Takže my dostaneme to rychlé předběžné opatření, tam se rozhodne do 48 hodin, pak pomalejší řešení bude ten nový občanský zákoník a ten nám rozhodne až na těch 6 měsíců a pak bude vždycky přezkoumávat, zda to trvá a tato řízení vlastně spočívají v tom, abysme dostali tu osobu, toho agresora z našeho společného obydlí a v rámci těchto opatření vlastně v souvislosti s nimi, tak musíme vyřešit otázku našeho bydlení. To, jak ji vyřešíme, je na náš. Jestli se přestěhujeme, zařídíme si jinou domácnost, anebo jestli budeme řešit práva k té naší domácnosti, to je na nás. Jak řešit práva k naší domácnosti, no, bylo to třeba ve společném jmění manželů, tak se necháme rozvést a to společné jmění manželů vypořádáme anebo necháme společné jmění manželů zúžit a právě v zákoně je stanoveno, že soud zúží společné jmění manželů z vážných důvodů a domácí násilí nepochybně je vážným důvodem, takže můžeme zůstat, můžeme zůstat ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže teoreticky by si pak mohl hledat ...

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Můžeme zůstat manželi, ale můžeme nechat zúžit to společné jmění manželů o to naše společné obydlí a když se vypořádává společné jmění manželů, protože toho vlastně dosáhneme zúžením, tak tam soud přihlíží k tomu, z jakých důvodů se tak děje, a přihlíží se ke všem okolnostem a samozřejmě domácí násilí bude vážný důvod a samozřejmě předpokládám, že soud přikáže to společné obydlení do vlastnictví tomu, kdo se nedopustil domácího násilí.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Domácí násilí z pohledu nového občanského zákoníka, který začne platit od ledna příštího roku. Povídáme si tady o tom s našim právním poradcem Matoušem Blažkem ze sdružení Spotřebitel.net. Matouši, tady jsme se teď bavili o tom, že je důležité takový ten čas v tom bydlení, aby se násilník nevracel domů, může tam být problém, když ten byt je nájemní, ale předpokládám, že zákon toto také nějakým způsobem ošetří a jestli jsou tam i další novinky, které doposud nebyly.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak, pokud se týká novinek nebo, no, tak je to samozřejmě novinka, tak ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo dalších věcí, které s tím souvisejí.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak manžel, na kterém bylo pácháno vlastně násilí, pokud podal žádost o rozvod, tak tímto vyloučil druhého manžela z dědění, čili je to nový důvod vyloučení z dědictví, čili já bych umřel a umřu poté, co jsem dal žádost o rozvod z toho důvodu, že druhý manžel na mě páchal domácí násilí, tak tím toho svého manžela, toho agresora, který se vůči mě dopustil domácího násilí, tak vyloučím z dědictví.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
To je taková pojistka pro násilnou smrt z druhé strany mě tak napadá.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ano, ano i pro násilnou smrt, ale na druhé straně i pro přirozenou smrt. No, a pokud se jedná o výživné pro manžela, tak za určitých okolností je možné, tak manžel, který páchal, páchal násilí domácí na druhém z manželů, tak se vylučuje i z tohoto výživného pro rozvedeného manžela, které za určitých okolností připadá do úvahy, takže manžel, který se dopustí domácího násilí, tak nebude dostávat po rozvodu výživné. Nepřipadá to v úvahu. Potom v případě, že ten druhý manžel zemře, tak nedostane dědictví a pokud se bude vypořádávat společné jmění manželů, jak už jsem to tady říkal, což se tedy dělá po rozvodu anebo dohodou před rozvodem, ale v tomto případě v dohodě si stanovíme, co chceme, nicméně pakliže, by to vypořádával soud, tak ten přihlédne k tomu, že jeden z manželů se vůči druhému z manželů dopouštěl domácího násilí.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak teď by mohlo být také násilí na dětech, to je asi úplně nejsmutnější, ty se bránit nemohou, ale tady bychom možná mohli a měli apelovat na ty ostatní, kteří by věděli nebo by byli svědkem něčeho podobného, kdy jsou děti ve věku, kdy se nemohou samy bránit a zavolat například na nějakou linku bezpečí tak, abychom to, co já jsem třeba ještě neudělala na hlučící sousedy nad sebou, tak, aby určitě udělali, protože pakliže trpí děti, tak to bychom asi nikdo nechtěli, abych tak bylo.

Matouš BLAŽEK, právní poradce ze sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Souhlasím. 

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak fajn. Děkuji za dnešní informace a těším se příští týden ve čtvrtek.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...