Čeští odborníci našli způsob jak předejít konzumaci drog u dětí a dospívajících

3. prosinec 2012

Čeští studenti jsou společně s Dány nejčastějšími konzumenty alkoholu. V porovnání například s Islandem je počet teenageru, kteří již měli zkušenost s alkoholem, téměř trojnásobný. Dlouhodobě závažným problémem přitom zůstává užívání cigaret a také marihuany, kde se Česká republika řadí vůbec na první místo v Evropě. Klinika adiktologie ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a školství proto dnes představila program, který má za cíl tomuto rizikovému chování předejít.

Podle Evropské studie o alkoholu a jiných drogách, které se v minulém roce zúčastnilo na 100 000 šestnáctiletých studentů z 36 evropských zemí, uvedla opakovanou zkušenost s alkoholem polovina respondentů. Jen v České republice se přitom prevalence takových studentů blíží k 80 procentům.

"Bohužel výstupy nehovoří pro nás vůbec dobře, protože se ukazuje, že české děti patří mezi absolutní špičku, co se týče začátků pravidelné konzumace alkoholu a pak také na to navazujících škod, které působí alkohol v případě, že je konzumován zvláště rizikovým způsobem, např. nárazové pití, " říká k problematice doktor Petr Popov, který je primářem Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podobná situace je i v oblasti tabáku, kouření, tam problematika, se kterou se potýkáme v rámci zařízení pro léčbu závislostí v dospělém věku jako s rozvinutými formami závislosti, začíná u našich dětí bohužel velmi brzo."

Podle průzkumu má 52% dětí první zkušenosti s kouřením již ve 13 letech i dříve. Ve spojených státech má pro srovnání takovou zkušenost pouze třetina studentů.

Pravděpodobně jsou to dvě takové hlavní příčiny. Jednak velmi vysoká tolerance vůči užívání těchto legálních drog a potom také příznivá ekonomická situace, kdy jsou u nás tyto legální látky podstatně levnější než v jiných zemích a to přispívá ke snadnější dostupnosti i pro děti a dospívající."

Česká klinika adiktologie ve spolupráci s ministerstvem školství a zdravotnictví chce proto situaci řešit pomocí nového systému. Jak podotýká Michala Miovský z kliniky adiktologie, současné preventivní programy jsou neefektní, a to především kvůli chybné komunikaci mezi jednotlivými resorty.

"To, co by ten systém měl zavést, je jakási zodpovědnost nebo rozdělení kompetencí jednotlivých resortů. Jestliže máme zdravotnická témata v prevenci, musí být jasná kompetence ministerstva zdravotnictví za jednotlivé články v systému, které jsou jeho funkcí. Stejně tak školství, práce sociálních věcí atd."

Program by měl ale také nastavit určité hranice médiím a politikům, které často návykové látky nevědomky propagují.

"Jestliže se bavíme na začátku o drobných pivech u oběda a podobně, teď dokonce výrobci mají tu drzost vystoupit s požadavkem, aby nealkoholické pivo bylo zařazeno mezi limonády, to je naprosto nehorázné. Jinými slovy - je vidět, jak prokonzumně je celý prostor nastavený a to, co je na tom trochu šíleného, je, že média to do značné míry tolerují."

Ačkoli je program kompletně navržen, k jeho implementaci zatím nedojede. Odborníkům v tom brání nedostatek peněz.

autor: Magdaléna Medková
Spustit audio