Billboardy mohou být smrtící zbraní

1. leden 2013

Také se vám zdá, že je billboardů v okolí silnic už více než hodně? Může se pak vůbec řidič soustředit na řízení, když silnice nejen v Praze lemuje skoro víc reklam, než stromů? Na kolik jsou billboardy u silnic pro řidiče nebezpečné?

Přes billboardy u silnic nejen že kolikrát není vidět ani okolní krajina, ale jsou pro řidiče také dalším nebezpečným prvkem v už tak dost bláznivém silničním provozu. V čem jsou pro řidiče nebezpečné, mi řekl Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu: "Zejména v odpoutávání pozornosti řidičů, zhoršování rozhledových poměrů, je to v podstatě tvorba dalších pevných překážek v blízkosti komunikace. Další rizika vznikají při nalepování a údržbě billboardů."

A to z důvodu, že často nebývá zajištěna dostatečně bezpečnost silničního provozu. Jinými slovy auto měnící reklamu často není pořádně označeno a někdy i brání plynulému průjezdu. Největším nebezpečím je ale odvádění pozornosti. Řidič sledující reklamy později reaguje a jeho brzdná dráha je podstatně delší. Do jaké míry rozptyluje billboard řidiče, záleží na aktuálních podmínkách."Zejména tedy umístění billboardů, tématice a srozumitelnosti té zprávy, které je prezentována. Ale také na řidič, jeho vlastnostech a schopnostech a na celé řadě dalších faktorů."

Co konkrétně znamená přepočtení nepozornost řidiče na vzdálenost, kdy zabrzdí, dodává Jindřich Frič. "V případě, že pojede řidič rychlostí 30 km/h a bude se věnovat billboardu, tak tady uvádímě průměrnou hodnotu 2-3 sekundy, což může znamenat až 25 metrů."

V padesátce se pak jedná o skoro 42 metrů, v devadesátce o 75 metrů a ve 130 kilometrové rychlosti zastavíte až o 108 metrů později. Jsou to tedy dost vysoká čísla a tyto metry a vteřiny mohou rozhodovat i o lidských životech jak mi potvrdil Roman Budský z BESIPu: "V situaci, kde je silnější intenzita provozu, nebo kde jsou zhoršené podmínky pro řízení vozidel. Může těch nekolik sekund sehrát velmi důležitou roli. Je to více méně propastná hranice mezi životem a smrtí."

autor: jvo
Spustit audio