Anthill - lidské mraveniště na Vinohradech

Kavárnu Anthill, česky mraveniště, založila letos v létě parta vysokoškoláků, jejichž rodiny pocházejí z Vietnamu. Oni sami se už narodili v České republice a tak plynule přecházejí z jednoho jazyka do druhého, podle potřeby. Protože se ale často nacházejí v mezinárodním prostředí, jejich dalším přirozeným jazykem je angličtina. I proto má kavárna anglický název a všechny nápisy jsou ve vietnamštině a angličtině.

Koncept kavárny se vrací do 70. let, kdy ze zničeného Vietnamu odešla americká vojska. Vietnamci této temné době říkají období přídělů, kdy se lidé semkli k sobě a navzájem se podporovali.

Kavárna Anthill je tedy vybavená přísně dobově, včetně propagandistických plakátů i okenic z dob francouzského kolonialismu. Podle jedné ze zakladatelek projektu Anh Tuyet Nguyenové se tu mají scházet studenti i široká veřejnost, aby se dobře bavili i vzdělávali.

Kavárna Anthill
Kavárna Anthill
Kavárna Anthill
Kavárna Anthill
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...